Friesland Vlees, TROS Radar, uitspraak minister, voldoende steun in feiten

Gerechtshof Amsterdam 11-03-2014

Eiser (Friesland Vlees) exploiteerde tot 2008 een slachthuis. In het programma Buitenhof geeft de minister van Landbouw aan dat poortcontroles uitgevoerd zullen worden bij een slachthuis in Leeuwarden. Naar aanleiding van die uitingen wijdt TROS Radar enkele afleveringen van haar televisieuitzendingen aan het slachthuis. Het Hof oordeelt dat de uitingen van de minister geen concrete verdachtmakingen naar Friesland Vlees bevatten. Immers, ze geeft alleen aan dat ze poortcontroles bij een slachthuis zal uitvoeren en laat zich niet uit over enige misstanden. Vervolgens vond het bericht voldoende steun in de feiten. De uitzending van TROS Radar is vervolgens ook niet onrechtmatig omdat de uitingen ruime steun vonden in het ter beschikking staande feitenmateriaal en er voldoende mogelijkheid tot wederhoor is gegeven waarmee gelegenheid is geboden eventuele schade te beperken. Vonnis: vorderingen worden afgewezen. Vonnis(rechtspraak.nl)