Fitna, schending eer en goede naam, vrijheid van meningsuiting, interview, zelf in openbaarheid treden, controversiële uitspraken, perspublicatie

Gerechtshof ‘s-Gravenhage 31-07-2012 LJN BX2991

Gedaagde (PVV) heeft in haar film “fitna” een deel van een interview met eiser (een Imam) getoond waarin eiser diverse verwerpende uitspraken over homoseksualiteit deed. Eiser betoogt dat dit een inbreuk op zijn portretrecht maakt omdat hij in zijn privacy geschaad wordt en derhalve een redelijk belang heeft zich te verzetten tegen de publicatie als in artikel 21 Aw. Dit gaat niet op omdat eiser zelf de publiciteit heeft opgezocht door de  uitspraken te doen in een televisie-interview en er derhalve rekening mee had moeten houden dat deze uitspraken in de openbaarheid zouden komen. Daarnaast beroept eiser zich op zijn recht op eer en goede naam. Dit levert een conflict op met de vrijheid van meningsuiting van gedaagde. Welk grondrecht in deze zwaarder weegt hangt derhalve af van de omstandigheden van het geval. PVV betoogt dat zij een maatschappelijke misstand aan de kaak wilde stellen dat er binnen de islam anti-integratieve stromingen bestaan en daarmee een bijdrage beoogde te leveren aan het maatschappelijk debat. Daarbij is het interview geheel en onverknipt weergegeven waardoor vragen over de juistheid en volledigheid van de mededeling geen twijfel is. Eiser betoogt vervolgens dat het fragment in een dusdanige context is gezet dat deze met terrorisme wordt geassocieerd. Dit blijkt feitelijke grondslag te missen. Het feit dat eiser zichzelf met controversiële uitspraken in het politiek debat begeeft heeft hij zelf het risico gelopen dat deze uitspraken in dit debat gebruikt zouden worden waardoor geen sprake is van een schending in de privésfeer. Het voorafgaande voert tot de slotsom dat de schendingen van de persoonlijkheidssfeer van eiser hetzij niet zijn komen vast te staan, hetzij gerechtvaardigd werden door de vrijheid van meningsuiting van PVV. Vonnis: Het vonnis van de rechtbank wordt bekrachtigd. De publicatie blijft toegestaan. Vonnis(rechtspraak.nl).