Filmpje op internet, verspreiding via Whattsapp, Strafrecht artt. 261 en 266 Sr. Smaad en smaadschrift, ruchtbaarheid geven

Rechtbank Almelo 25-04-2013 LJN BZ8542.

Verdachte heeft een film waarin zijn vriendin seksuele handelingen verricht via WhatsApp verstuurd naar zijn toenmalige ex-vriendin en aan zijn vriendin. De verdachte gaf daarbij expliciet de opdracht het filmpje niet verder te verspreiden. Desondanks heeft zijn ex-vriendin het filmpje toch verspreid. De politierechter oordeelt dat er geen sprake is van smaadschrift. Dit, omdat de verdachte het bericht slechts aan één derde persoon gedeeld heeft met de instructie om het niet door te zenden. Ook van belediging is geen sprake. Vonnis: Vrijspraak. Vonnis(rechtspraak.nl).