Facebook, contactverbod, te ruim geformuleerd, persoonsgegevens plaatsen is geen lastigvallen, stelselmatig

Rechtbank Limburg 31-07-2013 ECLI: NL:RBLIM:2013:4624

Echtscheiding. Man plaatst berichten op Facebook waarin hij persoonlijke gegevens van de vrouw gebruikt, aangeeft dat zijn vrouw de kinderen gijzelt en belt haar op hinderlijke wijze. NB. In een vaststellingsovereenkomst was eerder vastgelegd dat de man de vrouw niet meer zou bellen. De vrouw vordert een (elektronisch-) contactverbod. Dit wordt toegewezen op grond van de vele hinderlijke belletjes. Opgemerkt daarbij is dat de door de man geplaatste berichten op Facebook waarin hij zich richt tot derden/bekenden, niet als het “lastigvallen van de vrouw” kunnen worden gekwalificeerd. Verder vordert de vrouw een verbod op het laten circuleren van haar persoonsgegevens of die van de kinderen. Dit wordt afgewezen omdat het onvoldoende gespecificeerd is, anders zou de man zelfs niet haar naam mogen noemen. Gelet op het feit dat partijen ex-partners zijn, zullen de proceskosten worden gecompenseerd. Vonnis: contactverbod wordt toegewezen, dwangsom, proceskosten worden gedeeld. Vonnis(rechtspraak.nl)