Facebook, beschuldigingen, laster, smaad, belaging, biologische vader, vrijheid van meningsuiting

Rechtbank Amsterdam 01-12-2014 ECLI:NL:RBAMS:2014:8364

Conflict over bericht op Facebook door biologische vader die zijn kind al lang niet gezien heeft. Eiseres stelt dat gedaagde zich schuldig heeft gemaakt aan laster, smaad dan wel belaging, hetgeen als onrechtmatig jegens eiseres kan worden aangemerkt. Volgens haar is het bericht feitelijk onjuist. Gelet op de reacties van derden op het bericht vreest eiseres dat er personen zijn die de beschuldigingen serieus zullen nemen. Gedaagde voert aan dat het hem vrij staat zijn ervaringen op het internet te delen met eenieder die daarvan kennis wenst te nemen. Het bericht kan niet als onrechtmatig worden aangemerkt omdat het geen feitelijke onjuistheden bevat. Bovendien kan het niet als grievend jegens eiseres worden aangemerkt. Dat eiseres naar aanleiding van het bericht door derden is benaderd is evenmin aangetoond. De voorzieningenrechter oordeelt dat voorshands niet kan worden aangenomen dat het bericht op enig onderdeel feitelijk onjuist is. Noch de tekst noch de strekking van dit bericht kan als onrechtmatig jegens eiseres worden aangemerkt. Er bestaat geen grond voor het oordeel dat het bericht het kind van eiseres en gedaagde in haar goede eer of naam heeft aangetast en er is niet gebleken dat zij van het bericht nadelige gevolgen heeft ondervonden. De conclusie is dus dat gedaagde vrij stond het bericht op zijn Facebook te plaatsen. Vonnis: gevraagde voorzieningen worden geweigerd. Eisers wordt veroordeeld in de proceskosten.http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2014:8364