Executiegeschil, wie heeft website gemaakt, activiteiten partner niet gelijk aan eigen activiteiten

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-10-2013 ECLI:GHARL:2013:7549

Executiegeschil. Een man is in een eerdere procedure verboden om op internet uitingen te plaatsen over zijn ex-vrouw en kinderen, op straffe van een dwangsom. Na betekening van het vonnis bleek nog enige dagen een website over de ex-vrouw en kinderen online te staan. Volgens de man is deze website door zijn nieuwe partner gemaakt, zoals ook bewezen met e-mailverkeer. De stelling dat de activiteiten van de nieuwe partner door lotsverbondenheid moeten worden aangemerkt als activiteiten van de man wordt afgewezen. Op basis van het aangeleverde bewijs kan worden aangenomen dat de website niet door de man op internet is geplaatst maar door zijn nieuwe vrouw. De dwangsommen zijn derhalve ten onrechte verbeurd. NB. Tijdens een executiegeschil kan de vraag of een partij zich aan het vonnis gehouden heeft volledig worden getoetst. Vonnis: vrouw mag de dwangsommen niet executeren. Vonnis(rechtspraak.nl)