Ernstige beschuldigingen, professionele hoedanigheid, karaktermoord, journalist, geen feitenmateriaal

Rechtbank Amsterdam 26-11-2015 ECLI:NL:RBAMS:2015:8601

Gedaagde heeft op een website een groot aantal ernstige beschuldigingen geplaatst over eiser, die op dezelfde wijze in boekvorm openbaar gemaakt worden. De geuite zware beschuldigingen van strafbare feiten heeft een negatief effect op zijn reputatie als advocaat en curator. Het is aan gedaagde als ‘journalist’ om inzichtelijk te maken op welk feitenmateriaal hij zijn uitlatingen baseert. Dit heeft gedaagde nagelaten. Van eiser wordt een dusdanig negatief beeld geschetst, dat niet anders kan worden geconcludeerd dat sprake is van (een poging tot) karaktermoord. Mede gelet op de gevolgen die dit voor eiser als persoon en in zijn professionele hoedanigheid als advocaat en curator kan hebben, worden de uitlatingen als onrechtmatig aangemerkt. Vonnis: gedaagde moet uitlatingen verwijderen alsmede een rectificatie plaatsen op de website.http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2015:8601