Ernstige beschuldigingen, onnodig grievend, reputatieschade, geanonimiseerd bericht, voldoende steun feitenmateriaal

Rechtbank Amsterdam 04-03-2016 ECLI:NL:RBAMS:2016:1320

Plasmavisie c.s. (gedaagde) vindt de publicatie van het door Rtv Utrecht geplaatste bericht op haar website onrechtmatig, aangezien deze ernstige beschuldigingen bevat aan het adres van Plasmavisie c.s., die niet feitelijke zijn onderbouwd, onnodig grievend zijn, de persoonlijke levenssfeer van eiseres aantasten en schadelijk is voor haar reputatie. Rtv Utrecht stelt dat het bericht is geanonimiseerd, zodat het invullen van de namen van eisers als trefwoord in zoekmachines op internet niet (direct) leidt tot het bericht. Eventuele reputatieschade blijft dan ook in die zin beperkt. Tevens is publicatie gerechtvaardigd, aangezien dit bericht is gebaseerd op een politiebericht. Op dit punt wordt de visie van Rtv Utrecht gedeeld, want van een bericht afkomstig van een overheidsorgaan mag in beginsel worden afgegaan. Rtv Utrecht heeft dan ook terecht aangevoerd dat het bericht zoals dat nu op de website staat alsook het oorspronkelijke artikel voldoende steun vindt in het thans beschikbare feitenmateriaal. Vonnis: gevraagde voorzieningen worden afgewezen + proceskostenveroordeling. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2016:1320