Ernstige beschuldigingen, lijfsdwang toegewezen, trekt zich niets aan van civiel en strafrechtelijk vonnis, Politie, Verkrachting

Gerechtshof Amsterdam 01-04-2014 ECLI:NL:GHAMS:2014:1104

Gedaagde is in 2003 opgepakt door de politie. Zij plaatst vervolgens op het internet veelvuldig de beschuldiging dat een bepaalde agent haar in de gevangenis verkracht zou hebben, dit zonder enige feitelijke grondslag. Zij is door de strafrechter veroordeeld vanwege smaad/smaadschrift. In eerste instantie heeft de Voorzieningenrechter al geoordeeld dat deze uitingen onrechtmatig zijn. De gevorderde dwangmiddelen zijn toegewezen behalve de lijfsdwang. In hoger beroep gaat het, voor zover relevant, om de vraag of haar ook lijfsdwang opgelegd dient te worden. Het hof oordeelt dat gedaagde zich kennelijk niets aantrekt van de strafrechtelijke veroordeling of de verboden van de civiele rechter. In het hoger beroep is ook duidelijk geworden dat de dwangsommen geen afdoende dwangmiddel zijn. Gelet op haar beperkte draagkracht bieden de dwangsommen immers geen afdoende verhaal. Voorts blijkt uit de Facebookpagina van gedaagde dat zij niet voornemens is om zich in de toekomst aan het vonnis te houden. De Politie heeft vervolgens wel belang bij een redelijke naleving van het vonnis. Vonnis: De vordering tot lijfsdwang wordt toegewezen. Vonnis http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2014:1104