e-mail werknemer, ontslag op staande voet, privacy-inbreuk, schadevergoeding

Rechtbank Amsterdam 12-05-2014 ECLI:NL:RBAMS:2014:2751

De dag nadat een werknemer heeft aangegeven bij zijn concurrent te willen gaan werken controleert de werkcomputer en telefoon van zijn werknemer. Daar wordt bewijs gevonden dat werknemer al langere tijd bedrijfsgevoelige informatie doorspeelt naar zijn concurrent. De werkgever ontslaat werknemer op staande voet. Voor zover relevant is werknemer van mening dat het bewijs onrechtmatig verkregen is. Bovendien wil hij een schadevergoeding. De rechter oordeelt dat de werkgever onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij op de hoogte was van de inhoud van de e-mail. Er is derhalve sprake van een phishing-expeditie. Het feit dat de werkgever, zonder een wachtwoord in te voeren, toegang had tot de prive-email wil nog niet zeggen dat werkgever zomaar in de privé-email mag kijken. Het gebruik van whatsapp berichten vormt eveneens een inbreuk op de privacy, mede doordat de werkgever de telefoon onder valse voorwenselen heeft ingenomen. De rechter oordeelt dat er weliswaar een ernstige inbreuk op het recht van privacy van werknemer is maar dat dit alleen onder bijzonder omstandigheden tot bewijsuitsluiting kan leiden. Van die bijzondere omstandigheden is geen sprake. Wel moet voorkomen worden dat het recht op privacy van een werknemer door het (onbelemmerd) gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs ernstig zou worden uitgehold. De rechter wijst daarom een schadevergoeding van € 7500,- toe. Vonnis: voor zover relevant, schadevergoeding € 7.500,-. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2014:2751