Dwangsom, per ongeluk weer artikel online gezet, onrechtmatige berichten, smaad en laster, executiegeschil

Gerechtshof Amsterdam 28-01-2014 ECLI:GHAMS:2014:170

Gedaagde is in 2009 veroordeeld tot het verwijderen van een artikel op straffe van een dwangsom van € 50.000,- per dag met een maximum van 1.000.000,-. Gedaagde heeft het artikel destijds tijdig verwijderd. Door een fout bij het overzetten van de website van gedaagde is het artikel 3 jaar later per ongeluk toch weer online gezet. Eiser eist de maximale dwangsom van € 1.000.000,- op. Gedaagde heeft meteen toen aanspraak werd gemaakt op de dwangsom het artikel weer verwijderd. Nu er slechts sprake was van een technische fout en geen doelbewust, of roekeloos, handelen van gedaagde om het vonnis te overtreden zou het verbeurd verklaren van de dwangsom zijn doel voorbij schieten. Vonnis: De dwangsommen zijn niet verbeurd. Vonnis(rechtspraak.nl)