Domeinnaamhouder, schadevergoeding, inloggegevens afgeven, fouteadvocaten.org, domeinnaam, diffamerend

Voorzieningenrechter Haarlem 02-08-2012 LJN BX9028

Gedaagde, woonachtig in Belgie, heeft de website www.fouteadvocaten.org opgericht. Op deze website kunnen mensen “foute advocaten” aanmelden en aangeven waarom deze advocaten in hun ogen fout waren. Op deze website worden advocaten gekwalificeerd als “intimiderend, sluw, onbetrouwbaar, leugenaar, graaier, fantast”. Eiser, een stichting in de zin van art (3:305a BW), eist, onder meer het offline halen van de website. Deze uitlatingen moeten als zeer negatief en diffamerend worden aangemerkt. Daarbij komt dat, gelet op de domeinnaam, het aannemelijk is dat de website als doel heeft om uitsluitend negatieve kritiek over advocaten te uiten. Bovendien is er geen mogelijkheid tot commentaar. De uitlatingen worden om die reden als onrechtmatig aangemerkt. Gedaagde verweert zich door te stellen dat hij geen eigenaar is. Dit gaat niet op aangezien gedaagde als domeinnaamhouder geregistreerd staat en de website bovendien beheert. De schadevergoeding wordt afgewezen omdat die onvoldoende onderbouwd is Vonnis: Gedaagde wordt geboden de website te verwijderen, indien gedaagde niet voldoet moet hij de inloggegevens afgeven, tevens zoekmachines verzoeken de uitlatingen te verwijderen, geen schadevergoeding. Vonnis(rechtspraak.nl).