Concurrerende onderneming, negatief uitgelaten op social media, gefailleerden, harde kern

Rechtbank Midden-Nederland 04-12-2015 ECLI:NL:RBMNE:2015:8979

Een oud-bestuurder van een gefailleerde onderneming (gedaagde) is een concurrerende onderneming gestart en hij heeft daarbij een aantal oud-medewerkers benaderd met hem mee te gaan. Daarnaast heeft hij zich op social media meerdere malen negatief uitgelaten over eiseres en frustreert hij daarmee de marketingsactiviteiten van eiseres. Zowel de failliete boedel van gefailleerden als eiseres lijden hierdoor nadeel. De voorzieningenrechter oordeelt dat gedaagde onrechtmatig handelde met zijn uitlatingen op onder andere de website van gefailleerden zelf. Ook de uitlatingen op social media zijn onrechtmatig, voor zover het de boodschap betreft dat de ‘harde kern’ van gefailleerden meegaat naar zijn nieuwe onderneming. De boodschap is immers dat hoewel de activa zijn verkocht, de onderneming als vanouds wordt gevoerd door gedaagde en zijn mensen en niet door de kopers. Vonnis: verbod op dergelijke uitingen op social media voor één jaar + rectificatie. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2015:8979