Beschuldigingen dat Wendy van Dijk een cocaïneverslaving heeft, onrechtmatig, ongerechtvaardigd afbreuk aan imago, rectificatie

Rechtbank Amsterdam 16-10-2015 ECLI:NL:RBAMS:2015:7167

Het tijdschrift Quote (gedaagde) is in papieren en digitale vorm verkrijgbaar. Zij stelt tegen betaling ruimte op haar website ter beschikking aan derden voor reclamedoeleinden. Blendle heeft op quotenet.nl een bericht geplaatst over Wendy van Dijk (eiseres). Het bericht bevat de grievende beschuldigingen dat Wendy van Dijk een cocaïneverslaving heeft gehad, waarvan zij in een kliniek heeft moeten afkicken. Wendy van Dijk vordert dat Quote iedere verspreiding staakt, zij voor een maand een rectificatie plaatst in papieren en digitale editie van het tijdschrift en een schadevergoeding van € 15.000,-. Zij stelt dat het bericht zware en pijnlijke beschuldigingen aan haar adres bevat die volledig ongefundeerd zijn en haar persoonlijke levenssfeer aantasten. Het bericht doet daarnaast ongerechtvaardigd afbreuk aan het imago die zij met haar werkzaamheden in de afgelopen jaren heeft opgebouwd als iemand die in staat en opkomt voor gezondheid. Quote voert aan dat het bericht door Blendle op haar website is geplaatst en Blendle valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid van Quote. Zij kan dus geen invloed uitoefenen op hetgeen Blendle wenst te publiceren. Het mag zo zijn, zoals Quote heeft aangevoerd, dat het gebruik van cocaïne in bepaalde lagen van de bevolking steeds meer ingeburgerd raakt, maar dat laat onverlet dat de associatie met de drug schadelijke gevolgen kan hebben voor degene die van het gebruik daarvan wordt beschuldigd. Wendy Van Dijk heeft weliswaar als bekende persoonlijkheid in de regel een verdergaande inbreuk op haar privéleven te dulden dan een persoon die geen algemene bekendheid geniet, maar ook zij heeft binnen bepaalde grenzen recht op bescherming van haar privacy. Voor zover Quote heeft betoog dat het bericht op haar website is geplaatst door Blendle wordt overwogen dat ook indien Quote delen van haar website aan derden tegen betaling ter beschikking stelt voor reclamedoeleinden, zij voor de inhoud van hetgeen op haar website wordt geplaatst verantwoordelijk blijft. Vonnis: veroordeling tot rectificatie in papieren en digitale editie van het tijdschrift + € 5.000,- schadevergoeding.http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2015:7167