Beschuldigingen, plagiaat, Twitter, social enterprise, reputatieschade

Rechtbank Noord-Holland 11-03-2016 ECLI:NL:RBNHO:2016:1879

Gedaagde heeft publicaties op Twitter geplaatst waarin hij Dopper beschuldigt van plagiaat. Hij beweert dat de Dopper een kopie is van een Russisch ontwerp van de fles ‘H2O’. De voorzieningenrechter acht het aannemelijk dat ondernemingen met het profiel van een social enterprise in die zin kwetsbaar zijn, dat lichtvaardige beschuldigingen van handelingen in strijd met dat profiel snel tot aanzienlijke reputatieschade kunnen lijden. De kans op schade bij het gebruik van Twitter is nog groter vanwege de snelheid waarmee berichten kunnen worden verspreid. De gewraakte uitlatingen worden dan ook uitermate schadelijk geacht voor de reputatie van Dopper. Door de veelheid van de berichten en de specifieke woordkeuze, is bovendien geen sprake van een persoonlijke mening. Al met al is er sprake van beschuldigingen waarvan de aard en ernst niet door onderliggende feitelijke vaststellingen en deugdelijk onderzoek worden gedragen en die zodanig ernstig zijn dat ze voor Dopper ernstige gevolgen kunnen hebben. Vonnis: verbiedt gedaagde dergelijke uitingen te doen over Dopper met dwangsomhttp://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2016:1879