Belediging, bedreiging medewerkers UWV, communicatiebeperking, onrechtmatige uiting, Twitter, smaad en laster

Voorzieningenrechter Zutphen 21-11-2012 LJN BY3603.

Gedaagde, klant van het UWV (eiser), verstuurt diverse beledigende e-mailberichten naar medewerkers van het UWV. Ook plaatst gedaagde regelmatig berichten op Twitter over medewerkers van UWV. Het is gedaagde in beginsel toegestaan om zich kritisch uit te laten over het UWV. Dit wordt echter anders indien medewerkers worden beledigd en bedreigd. Bovendien heeft gedaagde erkend dat het haar bedoeling was om de medewerkers te beledigen. Gedaagde heeft derhalve de grenzen van betamelijkheid geschonden hetgeen onrechtmatig is. UWV heeft daarbij aannemelijk gemaakt dat er gegronde vrees voor herhaling is. Vonnis: Gedaagde wordt veroordeeld tot het verwijderen van de beledigende tweet alsmede het verbod om zich bedreigend of beledigend uit te laten in haar communicatie naar het UWV. Vonnis(rechtspraak.nl).