Belaging, smaad, smaadschrift, uitingen op website, laster, klokkenluidersonline.nl, bijzondere voorwaarde, bommelding

Rechtbank ‘s-Gravenhage 05-03-2013 LJN BZ3281

Verdachte heeft zich onder andere schuldig gemaakt aan belaging, smaadschrift, laster, opruiing en groepsbelediging. Dit, door het plaatsen van meerdere artikelen op zijn website, klokkenluidersonline.nl. Van belang is de aard, duur, frequentie en intensiteit van de artikelen. Bovendien overweegt de rechtbank dat de berichten extra ingrijpend zijn omdat ze door de aard van het internet vrijwel oneindig te raadplegen zijn. Benadeelde partij is niet ontvankelijk omdat de vordering onvoldoende onderbouwd is. Vonnis: 345 dagen gevangenisstraf waarvan 240 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar, bijzondere voorwaarde voor proeftijd is dat verdachte de artikelen verwijdert. Vonnis(rechtspraak.nl).