Bekende advocatenfamilie, Maastricht, nuancering niet relevant, zelf wervende kop kiezen, vordering afgewezen, De Straatvechter, Hubris-verweer, zelf publiciteit opzoeken, smaad, laster, onrechtmatige uitingen.

Rechtbank Amsterdam 28-03-2014 ECLI: NL:RBAMS:2014:1518

Eiser, die al jaren geen advocaat meer mag zijn, is een lid van een bekende Maastrichtse Advocatenfamilie. In De Telegraaf (gedaagde) wordt een artikel gepubliceerd over eiser waarin wordt aangegeven dat eiser verdacht wordt van fraude. In het artikel worden een aantal nuanceringen verkeerd gelegd. Zo wordt in de kop aangegeven dat er “tientallen aangiften” gedaan zijn. In werkelijkheid zijn er maar 20 gedaan. Ook wordt in het artikel aangegeven dat Eiser verdacht wordt van oplichting. In werkelijkheid loopt er slechts een strafrechtelijk onderzoek naar Eiser. Tot slot zou het dagblad ten onrechte gebruik maken van woord gedupeerden. De rechter oordeelt dat de gebruikelijk belangenafweging in dezen in het voordeel van gedaagde (De Telegraaf) uitvalt: de krant is in principe vrij haar eigen wervende koppen te gebruiken. De beschuldigingen vinden voorts voldoende steun in het beschikbare feitenmateriaal zij het dat enkele nuances niet juisst benoemd werden, bijvoorbeeld het verschil tussen een strafrechtelijk onderzoek en verdacht zijn. Ten aanzien van de nuances geldt dat de gemiddelde lezer deze waarschijnlijk niet opmerkt. De lezer zou zijn oordeel na het lezen van het artikel ook niet wezenlijk veranderen indien de nuances wel juist benoemd zouden worden. Bijvoorbeeld als de kop was geweest “een twintigtal aangiftes” in plaats van “tientallen aangiftes”. Tot slot staat eiser nu eenmaal bloot aan de belangstelling van de pers. Hij is immers lid van de bekende advocatenfamilie en heeft in het verleden daarmee de publiciteit opgezocht. Daarbij heeft hij met zijn boek “De Straatvechter” onlangs wederom de publiciteit opgezocht. Vonnis: de vordering wordt afgewezen. Eiser wordt veroordeeld tot de proceskosten.Vonnis(rechtspraak.nl).