Beheerder websites, opzettelijke diffamerende beschuldigingen, reputatieschade, onderzoeksjournalist, algemeen publiek belang, waakhondfunctie

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18-12-2015 ECLI:NL:RBZWB:2015:8085

Gedaagde is beheerder van een aantal websites. Op deze website heeft hij een groot aantal publicaties geplaatst waarin hij de internationale financiële onderneming Dahabshiil (eiser) beschuldigt van betrokkenheid bij terrorisme, moord en het plegen van strafbare feiten. Dahabshiil betoogd dat gedaagde onrechtmatig handelt door opzettelijk diffamerende beschuldigingen over Dahabshiil te publiceren in de wetenschap dat deze onjuist zijn en te weigeren die beschuldigingen te verwijderen. Hierdoor lijdt Dahabshiil reputatieschade. De positie van gedaagde als zelfbenoemd onderzoeksjournalist misbruikt hij daardoor. Gedaagde stelt dat het publiceren van de beschuldigingen wordt gerechtvaardigd door een algemeen publiek belang en verwijst naar het arrest Sunday Times waarin het EHRM bevestigd dat journalisten ten opzichte van gewone burgers een bijzondere juridische status hebben. Websites spelen een rol in het publieke debat en vervullen een waakhondfunctie, door onderbelicht nieuws te publiceren, of maatschappelijke misstanden aan te kaarten en op de politieke agenda te laten verschijnen. Gedaagde voert overigens als verweer dat hij een waakhondfunctie heeft en stelt dat het gebruik van anonieme bronnen begrijpelijk is gelet op de aard van de verwijten die worden gemaakt. De rechtbank is van oordeel dat er voor de juistheid van de beschuldigingen onvoldoende steun in de feiten kan worden gevonden. Gedaagde heeft onvoldoende bewijs voor de door hem gedane uitlatingen. Vonnis: publicaties moeten verwijderd worden + rectificatie. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2015:8085