Avrotros, onrechtmatige uiting, fraudezaak, vrijheid van meningsuiting

Rechtbank Amsterdam 05-02-2015 ECLI:NL:RBAMS:2015:740

Avrotros heeft eiser ten onrechte in een uitzending als mededader van een fraudezaak aangemerkt en heeft zijn foto getoond. De voorzieningenrechter oordeelt dat het recht ter bescherming van eer en goede naam zwaarder weegt dan het recht van Avrotros op vrijheid van meningsuiting. Eiser heeft door de uitzending en de informatie op de internetsite van Avrotros schade geleden. Hij heeft daarom belang bij verwijdering van elke foutieve berichtgeving met daarin zijn (roep)naam. Tevens heeft hij belang bij een rectificatie. Gelet op de gevolgen voor eiser van het noemen van zijn volledige naam in combinatie met zijn foto wordt het noodzakelijk geacht dat Avrotros deze vervangt door initialen. Een rectificatie op de website acht de voorzieningenrechter onnodig. Vonnis: wijziging berichtgeving met dwangsom + proceskostenveroordeling. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2015:740