Artikelen op website onrechtmatig, deugdelijk bronnenonderzoek, feitenmateriaal, professionele journalist, nieuwswaarde, portretrecht

Rechtbank Amsterdam 18-09-2014 ECLI:NL:RBAMS:2014:6151

Eiser vordert dat Coöperatieve Crimesite Camilleri (gedaagde) alle onrechtmatige uitlatingen over eiser, zijn naam, het portret en andere privégegevens van het internet verwijdert. Daarbij moet zij google verzoeken om de cache van de zoekmachine aan te passen zodat zijn gegevens niet meer via de zoekmachine vindbaar is. Alsmede een rectificatie waarin is opgenomen dat de beschuldigingen onjuist zijn en niet met feiten gestaafd. Als gevolg van de publicaties heeft eiser reeds inkomsten gemist en is het voor hem onmogelijk een baan te vinden. Iedere potentiële werkgever zal worden afgeschrikt door de zoekresultaten die bovenkomen indien de naam van eiser wordt ingetoetst in Google. Gedaagde voert het verweer dat zij een professionele journalist is die een reputatie hoog te houden heeft. De toon op de website is scherp en kritisch, maar de publicaties berusten op deugdelijk bronnenonderzoek. Gedaagde kan elke in het petitum genoemde beschuldigingen met feiten staven. Voorts voert gedaagde aan dat het plaatsen van portretten bij de artikelen wordt gerechtvaardigd door de nieuwswaarde van die artikelen. Gedaagde heeft het verwijt van eiser dat de artikelen inhoudelijk onjuist zij niet op deugdelijke wijze tegengesproken. Dat zij zich op de bescherming van haar bronnen beroept maakt niet dat zij niet inzichtelijk zou kunnen maken op welk feitenmateriaal haar publicaties zijn gebaseerd. Gezien het feit dat de verdenkingen bijzonder ernstig van aard zijn en dit ernstige gevolgen kan hebben voor eiser, weegt het recht op bescherming van goede naam zwaarder dan de vrijheid van meningsuiting. De nieuwswaarde van de foto’s acht de voorzieningenrechter gering, aangezien eiser niet kan worden aangemerkt als publieke persoon. Vonnisde vorderingen van eiser worden toegewezen. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2014:6151