Artikel in de Volkskrant, aanhanger Eritrese regime, intimidatie, tweet, zelf in de openbaarheid gebracht

Rechtbank Amsterdam 11-03-2016 ECLI:NL:RBAMS:2016:1284

Naar aanleiding van een geplaatste tweet suggereert een artikel in de Volkskrant ten onrechte dat eiser een aanhanger is van het Eritrese regime, aldus eiser. De Volkskrant heeft het artikel eveneens op haar website gepubliceerd. Eiser heeft aangevoerd dat de Volkskrant hem beschuldigt van intimidatie. Volgens hem is de inhoud van de tweet volstrekt neutraal. Als onafhankelijke journalist moet hij creatief zijn om met mensen in contact te komen en om die reden maakt hij veelvuldig gebruik van Twitter. De Volkskrant heeft aangevoerd dat de inhoud van de tweet in het geheel niet “volstrekt neutraal” is. De tweet heeft een dreigende ondertoon en is zonder meer als intimiderend aan te merken. Ook heeft de Volkskrant aangevoerd dat zij van de tweet melding mag maken omdat dit is gedaan in het kader van een publiek debat over een ernstige misstand. Bovendien wordt een tweet door de twitteraar zelf in de openbaarheid gebracht, met als doel maximale aandacht. De tweet van eiser kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter in de door de Volkskrant geschetste context als “intimidatie” worden aangemerkt, waardoor het voorshands gerechtvaardigd is dat de Volkskrant de tweet als een van de voorbeelden noemt in een breder artikel dat gaat over intimidatie. De conclusie is dat van ernstige beschuldigingen aan het adres van eiser die geen steun vinden in het beschikbare feitenmateriaal geen sprake is. De publicatie van de tweet in het artikel heeft mogelijk nadelige gevolgen voor eiser, maar de tweet is door eiser zelf in de openbaarheid gebracht. Vonnis: vorderingen worden afgewezen eiser wordt veroordeelt in de proceskosten.http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2016:1284