Anonieme uiting, onrechtmatig, smaad, laster, rectificatie onder echte naam, pornoindustrie, astrolijnen

Rechtbank Zeeland West-Brabant 05-03-2013 LJN: BZ7749

Gedaagde heeft anoniem op een website de indruk gewekt dat eiser, een uitbater van astrolijnen, werkzaam zou zijn in de porno-industrie. Eiser vordert, onder andere, een rectificatie waarin gedaagde haar ware naam prijsgeeft. De rectificatie onder wordt toegewezen omdat [gedaagde] door de wijze waarop hij de anonimiteit zoekt, onder een deknaam zonder desgevraagd ter zitting de identiteit van de personen achter de website www.kovandijkvertelt.nl prijs te willen geven, en gelet op de inhoud en toon van de brieven en e-mails die hij aan eisers schrijft, over zichzelf afroept dat eisers gegrond vrezen dat [gedaagde] deze beschuldigingen wederom zal gaan publiceren. Vonnis: veroordeelt gedaagde tot verwijderen van gewraakte zinsnede en plaatsen van rectificatie onder echte naam. Tevens dwangsom en proceskosten. Vonnis(rechtspraak.nl)