Advocaat, schrapping tableau, Nova, vrijheid van meningsuiting, pers, vermelding naam

Rechtbank Limburg 14-11-2016 ECLI:NL:RBLIM:2016:10040

Eiser is bij beslissing van de raad van discipline geschrapt van het tableau. Het hof van discipline heeft die beslissing bekrachtigd. MGL (gedaagde) wilt naar aanleiding van de beslissing van het hof van discipline een artikel publiceren met vermelding van de naam van eiser. Eiser vordert een verbod van naamsvermelding. In onderhavige zaak gaat het om een botsing van het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op eerbiediging van het recht op persoonlijke levenssfeer. Het antwoord op de vraag welk van deze rechten zwaarder weegt, moet worden afgewogen door een afweging van alle omstandigheden van het geval. De rechtbank oordeelt dat de naam van eiser al reeds is gepubliceerd door de hof van discipline en de Nederlandse orde van advocaten. Daarnaast heeft de informatie betrekking op de beroepsuitoefening en niet het privéleven van eiser. Tenslotte zorgt naamsvermelding dat geen verwarring kan ontstaan over de persoon op wie de beslissing van het hof van discipline betrekking heeft. Recht op vrijheid van meningsuiting weegt derhalve zwaarder. Vonnis: vordering eiser wordt afgewezen + veroordeling in de proceskosten.http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2016:10040