Actie tegen militariabeurs, artikelen, verboden nazibeurs, portretrecht, uitlatingen vinden steun in de feiten

Rechtbank Amsterdam 06-06-2016 ECLI:NL:RBAMS:2016:3530

Militariabeurs wordt weggezet als een ‘nazibeurs’. Er wordt door een publicist (gedaagde) actie gevoerd tegen een militariabeurs en de organisator (eiser) daarvan. De publicist is medeauteur van artikelen waarin hij de beurs onder andere een ‘verboden nazibeurs’ noemt. Tevens schrijft hij dat het een beurs voor nazispullen is en dat hij is mishandeld op de beurs. Deze artikelen worden geplaatst op verschillende websites en regionale bladen. De raadsman van de organisator van de beurs heeft de publicist gesommeerd zijn uitlatingen te staken. De publicist heeft hierop als reactie een artikel geplaatst met een foto van eiser. Eiser stelt zich op het standpunt dat de uitlatingen de vrijheid van meningsuiting te boven gaan en daarmee onrechtmatig jegens hem zijn. De voorzieningenrechter oordeelt dat de publicist er recht op heeft om op zijn manier actie te voeren tegen – in zijn ogen – een misstand. Zijn uitlatingen vinden bovendien enige steun in de feiten. Het is niet aannemelijk dat de belangen van de organisator van de beurs door de uitlatingen onaanvaardbaar in het gedrang zijn gekomen. Dat de reputatie van de organisator van de beurs substantiële schade heeft ondervonden is niet voldoende toegelicht. Het gevorderde verbod om soortgelijke artikelen in de toekomst te plaatsen wordt om deze redenen dan ook afgewezen. Daarentegen moet de portretfoto van de organisator van verschillende websites worden verwijderd, omdat zijn belang bij eerbiediging van zijn privacy zwaarder weegt dan het belang van de publicist bij het plaatsen van de foto. Vonnis: Publicatie van de portretfoto wordt verboden met een dwangsom. Proceskosten worden gedeeld. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2016:3530