Aansprakelijkheid domeinnaamhouder, onrechtmatige uitingen, smaad en laster

Voorzieningenrechter Midden-Nederland 15-02-2013 LJN BZ8313.

Gedaagde is een oud-student en zou zijn voormalige universiteit op een website anoniem beschuldigen van fraude en liegen. Vast staat dat gedaagde houder is van de domeinnaam, het is onbekend of hij de website ook beheert. Eiser stelt dat gedaagde als domeinnaamhouder aansprakelijk is voor de inhoud van een website omdat hij de website kan verwijderen. (Lexxit: De domeinnaamhouder is diegene die de DNS (Domain Name Server) beheert. Deze zorgt voor de koppeling tussen een websiteadres en de website. Door deze koppeling los te laten kan de website ontoegankelijk worden gemaakt). Uitspraak: Eiser heeft onvoldoende aangetoond dat gedaagde, als domeinnaamhouder, deze invloed kon uitoefenen. Conclusie: De procedure is door eiser ingetrokken. Vonnis(rechtspraak.nl).