Identiteitsdiefstal op Twitter.

Twitter wordt regelmatig gebruikt om de identiteit van bekende personen te stelen. Het is vrij eenvoudig om op Twitter de identiteit van een beroemdheid aan te nemen. Oud-politica Femke Halsema kwam daar vorig jaar achter toen iemand een twitter account opende waarbij de “l” in haar achternaam werd vervangen door de hoofdletter i.

Is identiteitsdiefstal strafbaar?

Nee zoals in dit artikel omschreven is identiteitsdiefstal niet strafbaar. Vorig jaar zijn er diverse stemmen opgegaan om dat te veranderen maar verder dan kamervragen is de Tweede Kamer nog niet gekomen. In california is identiteitsdiefstal overigens sinds 2011 wel strafbaar gesteld, daar kunt U een boete tot $ 1000,- krijgen. Dat het niet strafbaar is wil overigens niet zeggen dat U niets kunt ondernemen tegen identiteitsdiefstal. Het stelen van Uw digitale identiteit kan immers onrechtmatig zijn of een onrechtmatige verwerking van Uw persoonsgegevens zijn.

Twitter verzoeken het valse account te verwijderen (Notice & Takedown)

U kunt Twitter verzoeken om de valse account te verwijderen. Dit heet een takedown verzoek. Twitter zal hier in de meeste gevallen uit voorzorg gehoor aan geven. Indien Twitter hier geen gehoor aan geeft kunt u Twitter via de rechter dwingen het account te verwijderen. Dit verzoek aan Twitter kunt u doen via dit formulier. https://support.twitter.com/forms/impersonation

Identiteitsdiefstal onrechtmatig?

Het kan zijn dat Twitter de account niet verwijderd of dat u schade heeft geleden als gevolg van de identiteitsdiefstal. U kunt dan een civielrechtelijke procedure starten tegen de dader of tegen Twitter. Iemand die op Twitter onder uw naam publiceert pleegt daarmee mogelijk een onrechtmatige daad jegens U. Zo kan gebruik gemaakt worden van uw persoonsgegevens, denk daarbij aan uw naam en/of foto. Of kunnen de gedane beweringen smadelijk, lasterlijk of beledigend zijn. Indien u een zekere bekendheid geniet kan het misbruiken van uw naam als merk een inbreuk zijn op uw merkenrecht. U kunt in dat geval op grond van onrechtmatigheid een schadevergoeding (6:162 BW), een gerechtelijk verbod (3:296 BW) of een rectificatie (6:167 BW) vorderen. Indien u de identiteit van de dader niet kent kunt u Twitter verzoeken om de identiteitsgegevens van de dader te overhandigen.

Het is uw keuze of u volstaat om Twitter te verzoeken het valse account te blokkeren of dat u de dader civielrechtelijk wilt aanpakken. Indien er weinig schade is veroorzaakt en de identiteitsdiefstal slechts eenmalig is kan het voldoende zijn om de account door Twitter te laten verwijderen. Is het misbruik echter stelselmatig of wordt er veel schade veroorzaakt, dan kan een civielrechtelijke procedure een verstandige oplossing zijn. U kunt op die manier de ontstane schade terugvorderen.

Kan dit artikel gebruikt worden in een juridische procedure?

Dat is onwaarschijnlijk. Om die artikel voor consumenten leesbaar te maken is namelijk wat van de juridische precisie geofferd. Het is voor niet-juristen bovendien niet eenvoudig om de juridische accenten in een casus te herkennen. Dat is vergelijkbaar met het bouwen van een huis op basis van een schetstekening.

Dit artikel is voornamelijk bedoeld om een algemeen beeld te geven van de juridische aspecten van het internet. Lexxit raadt dan ook af om op basis van dit artikel enige juridische stappen te ondernemen. Dat kan veel schade veroorzaken.

Juridische handhaving bij identiteitsdiefstal.

Lexxit Direct biedt juridische handhaving in geval van identiteitsdiefstal. Via de knop hieronder vindt u meer informatie over Lexxit Direct. Ook kunt u een casus aan Lexxit voorleggen. Lexxit geeft vervolgens vrijblijvend advies over deze casus.

Lexxit Direct identiteitsdiefstal

2013-03-12T14:26:21+00:00

About the Author:

Stephan Mulders

5 Comments

  1. […] Identiteitsdiefstal op Twitter. […]

  2. […] Identiteitsdiefstal op Twitter. […]

  3. […] Identiteitsdiefstal op Twitter. […]

  4. […] Identiteitsdiefstal op Twitter. […]

  5. […] Identiteitsdiefstal op Twitter. […]

Comments are closed.