Hoe kunnen persoonsgegevens (NAW) worden opgevraagd bij een provider?

Het internet is anoniem! Het is vaak niet mogelijk om meer dan een IP-adres van de dader te achterhalen. Dat vormt een groot probleem bij de handhaving van internetmisbruik. Immers, zonder de identiteit en de woonplaats van de dader is het niet mogelijk om deze te vervolgen. De internetprovider heeft echter toegang tot de persoonsgegevens van de dader. Hier leest U op welke grond deze gegevens opgevraagd kunnen worden.

 NAW-gegevens opvragen bij provider op basis van IP-adres.

Ieder apparaat op het internet heeft uniek IP-adres, als een vingerafdruk. Met dit IP-adres kan iedere handeling op internet worden terug geleid naar dit apparaat. Dat is handig maar daarmee heeft U de adresgegevens van de eigenaar van het apparaat nog niet. In de meeste gevallen heeft de hostingprovider deze gegevens echter wel.

Het afgeven van deze gegevens zou U kunnen helpen de dader op te sporen. Aan de andere kant kan de provider niet zomaar persoonsgegevens afgeven. Er dient dus een belangenafweging gemaakt te worden. In het arrest Lycos/pessers heeft de Hoge Raad bevestigd dat de provider deze gegevens dient af te geven indien:

 • de mogelijkheid dat de informatie, op zichzelf beschouwd, jegens de derde onrechtmatig en schadelijk is, is voldoende aannemelijk en;
 • de derde heeft een reëel belang bij de verkrijging van de NAW-gegevens en;
 • aannemelijk is dat er in het concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om de NAW-gegevens te achterhalen en;
 • afweging van de betrokken belangen van de derde, de serviceprovider en de websitehouder (voor zover kenbaar) brengt mee dat het belang van de derde behoort te prevaleren.

NAW-gegevens opvragen op basis van een e-mailadres.

Internetmisbruik wordt vaak door middel van e-mail gepleegd. Denk daarbij aan smaad, laster, bedreiging, identiteitsdiefstal. Bij het aanmaken van een e-mailadres moeten adresgegevens worden overgedragen aan de e-mailprovider. In 2008 heeft de Rechtbank Amsterdam bepaald dat Google de adresgegevens én IP-adressen van een van haar klanten moest vrijgeven. Ook indien U een e-mailadres heeft kunnen de adresgegevens van de gebruiker worden achterhaald.

De bevoegdheden van de Officier van Justitie.

Op grond van artikel 126n e.v. hebben de Officier van Justitie en de politie de bevoegdheid persoonsgegevens op te vragen bij de provider zonder tussenkomst van een rechter. Dit mag alleen als er sprake is van een misdrijf.  Ook moet er sprake zijn van een redelijke verdenking. De OvJ mag daarnaast geen bijzondere persoonsgegevens opvragen. Van deze drie voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien de OvJ toestemming heeft van de Rechter.

De CIOT-database: Big Brother is watching you!

De politie is enkele jaren geleden gestart met het zogenaamde Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT). Dit is een informatiepunt waar de politie automatisch en zonder tussenkomst van de rechter NAW gegevens kan opvragen bij een telecomprovider. Deze database blijkt in 2011 2,3 miljoen keer te zijn geraadpleegd. Uit een onderzoek blijkt dat de politie zich maar zelden aan de hierboven genoemde beperkingen houdt. Met name door het gebruik van zogeheten “sleeptechnieken” waarbij bijvoorbeeld de persoonsgegevens worden opgevraagd van iedereen die in de buurt van een bepaald misdrijf was. Hierdoor wordt het vereiste van “een redelijke verdenking” geschonden. http://tweakimg.net/files/upload/ciot2012.pdf

Conclusie opvragen NAW-gegevens.

Het is dus mogelijk om persoonsgevens op te vragen bij een provider. De rechter zal dit echter in de meeste gevallen niet toestaan. Er dient sprake te zijn van een zwaarwegend belang. Bijvoorbeeld bij een ernstige bedreiging of bij aanhoudende smaad of laster. Ook indien U veel schade heeft geleden kunt U in het gelijk gesteld worden.

Het kan daarom in bepaalde gevallen verstandiger zijn om aangifte te doen bij de politie. Zij kunnen dan gebruik maken van haar opsporingsbevoegdheden. U dient er wel rekening mee te houden dat de bevoegdheid van politie niet voor ieder misbruik kan worden gebruikt.

Kan dit artikel gebruikt worden in een juridische procedure?

Dat is onwaarschijnlijk. Om die artikel voor consumenten leesbaar te maken is namelijk wat van de juridische precisie geofferd. Het is voor niet-juristen bovendien niet eenvoudig om de juridische accenten in een casus te herkennen. Dat is vergelijkbaar met het bouwen van een huis op basis van een schetstekening.

Dit artikel is voornamelijk bedoeld om een algemeen beeld te geven van de juridische aspecten van het internet. Lexxit raadt dan ook af om op basis van dit artikel enige juridische stappen te ondernemen. Dat kan veel schade veroorzaken.

Lexxit Direct biedt gespecialiseerd juridische handhaving bij internetmisbruik. Als U op de knop hieronder druk vindt u meer informatie over Lexxit Direct en kunt u eventueel een melding maken van internetmisbruik.

Handhaving internetmisbruik.

2013-03-16T17:16:43+00:00

About the Author:

Stephan Mulders

6 Comments

 1. […] Hoe kunnen persoonsgegevens worden opgevraagd bij een provider? […]

 2. Wat is een notice & takedown verzoek? 16 maart 2013 at 17:44

  […] Hoe kunnen persoonsgegevens worden opgevraagd bij een provider? […]

 3. […] Hoe kunnen persoonsgegevens worden opgevraagd bij een provider? […]

 4. Wat is digitale opsporing 16 maart 2013 at 17:53

  […] Hoe kunnen persoonsgegevens worden opgevraagd bij een provider? […]

 5. […] Hoe kunnen persoonsgegevens worden opgevraagd bij een provider? […]

 6. […] Hoe kunnen persoonsgegevens worden opgevraagd bij een provider? […]

Comments are closed.