Het auteursrecht tegen (verspreiding van) sexfilmpjes van Skype Snapchat of Facetime

Webcammen, bijna iedereen doet het via Skype, Snapchat of Facetime. De webcam wordt gebruikt voor leuke, grappige, beschamende en soms zelf seksuele beelden. Dat is geen probleem, zolang de andere partij te vertrouwen is. Zoals iedereen weet kunnen de beelden namelijk gemakkelijk verspreid worden, het internet staat er vol mee. Meestal wil de maker juist dat de beelden privé blijven. De vraag is dan ook hoe ongewenste verspreiding voorkomen kan worden.

In dit artikel wordt belicht hoe het auteursrecht als wapen kan dienen om ongevraagde verspreiding van webcambeelden tegen te gaan.

De nadelen van het portretrecht.

Intuïtief zou het slachtoffer als eerste een beroep op het portretrecht doen. Dat is namelijk geschreven om verspreiding van portretten tegen te gaan. Dat heeft echter twee belangrijke nadelen.

1.       Volgens het portretrecht kan verspreiding van een portret alleen worden tegengegaan wanneer daarbij een redelijk belang is. Dat komt er feitelijk op neer dat de rechter de belangen over en weer afweegt en aan de hand daarvan bepaalt of een filmpje mag blijven staan. Nu vindt de Nederlandse rechter meestal dat dergelijke filmpjes niet verspreid mogen worden zonder toestemming. Maar, het internet is internationaal en een buitenlandse rechter kan daar wel eens anders over denken.

2.       Het portretrecht wordt niet overal ter wereld erkend. Bijvoorbeeld in Amerika, waar de meeste grote internetbedrijven gevestigd zijn, is een website-eigenaar niet aansprakelijk voor publicaties van zijn gebruikers. Wanneer een derde dus anoniem een filmpje uploadt hoeft de eigenaar van de website dit filmpje (volgens Amerikaans recht) niet te verwijderen, of de anonieme derde bekend te maken.

Het auteursrecht en webcamfilmpjes.

Het auteursrecht kan een oplossing bieden voor deze twee problemen. Het auteursrecht is immers absoluut, er is geen redelijkheidstoets in het auteursrecht. Daarnaast wordt het auteursrecht wereldwijd beschermd. Amerikaanse providers zijn aansprakelijk voor inbreuken op het auteursrecht wanneer zij niet onmiddellijk verwijderen na melding. Ook als derden het filmpje plaatsen.

De vraag is wel of een webcamfilmpje onder het auteursrecht valt. Niet altijd, maar vaak wel. Voor auteursrechtelijke bescherming is, kort gezegd, vereist dat de maker creatieve keuzes gemaakt heeft. Beelden van een beveiligingscamera zijn dus meestal niet beschermd. Die keuzes kunnen bestaan uit het plaatsen van de camera in een bevallige hoek, of het kiezen van de juiste belichting. In de meeste webcamshows zal sprake zijn van dergelijke keuzes door de ‘artiest’.

Tweede vraag is wie het auteursrecht krijgt, de verzender of de ontvanger, die het filmpje opslaat. Mijn inziens krijgt de verzender normaal het auteursrecht. Die maakt namelijk de creatieve keuzes. Dat het filmpje rechtstreeks wordt doorgezonden aan de ontvanger maakt niet uit. Bovendien, technisch gezien worden de beelden altijd eerst opgeslagen op de computer van verzender, voor zij naar de ontvanger gaan. Dit wordt anders wanneer de ontvanger duidelijke aanwijzingen geeft, zoals een regisseur. In dat geval kan de ontvanger het auteursrecht krijgen.

Wanneer een film auteursrechtelijk beschermd is mag niemand dat openbaarmaken of verveelvuldigen zonder toestemming van de maker. De persoon die het webcamfilmpje ongevraagd verspreidt maakt dan inbreuk op de auteursrechten. Overigens geldt dit ook voor foto’s.

2017-10-26T10:13:29+00:00

About the Author:

Stephan Mulders