Ook Tarhik Z. heeft recht op privacy.

Hadden de beelden van Tarhik Z. geblurred moeten worden?

Tarhik Z. liep donderdag jl. met een pistool de NOS-studio binnen. Zijn eis: zendtijd.  Al snel werd hij overmeesterd door de politie. De gevraagde zendtijd heeft hij gekregen. Nog geen uur na het voorval verschenen de eerste beelden waarop Tarhik, herkenbaar en in vol ornaat in beeld is. Het gevolg is dat iedereen inmiddels weet wie Tarhik is, waar hij woont en wat hij deed. Net als Geenstijl vraagt Lexxit zich af of deze beelden niet “geblurred” hadden moeten worden.  Zou Tarhik een kans maken deze publicatie in de rechtszaal aan te vechten?

Het portretrecht van Tarhik Z.

Tarhik zou een beroep op zijn portretrecht kunnen doen. Art. 21 Aw bepaalt namelijk dat een geportreteerde (Tarhik) publicatie van zijn portret kan tegenhouden wanneer hij daarbij een redelijk belang heeft. Het belang van Tarhik bestaat uit zijn recht op privacy. Of dat belang redelijk is wordt bepaald door het belang dat bestaat bij publicatie af te wegen tegen het belang van Tarhik.

De journalist die de beelden publiceert beroept zich op zijn vrijheid van meningsuiting. Die vrijheid van meningsuiting strekt vrij ver. Zeker wanneer een gebeurtenis zoveel belangstelling opwekt moet een journalist dit kunnen verslaan. Zoals Marcel Gerlauff het verwoordde: “De nieuwswaarde ging voor de privacy. “

Daarbij kan gesteld worden dat Tarhik met zijn actie bewust de aandacht opgezocht heeft. Wie, nota bene tijdens het 8-uur journaal, met een pistool een televisiestudio binnenloopt kan namelijk verwachten dat hij daarbij gefilmd wordt en de nodige publiciteit vergaart. Het opzoeken van publiciteit brengt met zich mee dat een gedeelte van de privacy wordt opgegeven. Dit wordt ook wel het Hubris-argument genoemd, naar het Griekse woord voor (misplaatste) trots, hybris.

Dat wil echter niet zeggen dat Tarhik helemaal geen recht op privacy heeft. Beelden van (vermoedelijke) misdadigers worden normaal gesproken onherkenbaar gemaakt. Ook wanneer deze misdaden veel publiciteit genereren. Bekende voorbeelden zijn Mohammed B, Sythse van der V. en de ‘Damschreeuwer’.

Daar is een goede reden voor. De beelden van Tarhik blijven waarschijnlijk voor eeuwig op internet staan. Dat betekent dat Tarhik feitelijk levenslang gestraft wordt voor zijn actie. De impact van de beelden maakt dat Tarhik een aanzienlijk belang heeft dat hij onherkenbaar gemaakt wordt.

Bijzondere persoonsgegevens.

Aansluiting kan gezocht worden bij de Wet bescherming persoonsgegevens. Foto’s en beelden van natuurlijke personen zijn namelijk aan te merken als persoonsgegevens. Bovendien laten de beelden van Tarhik strafbare feiten zien. Artikel 16 Wbp verbiedt de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens. In dat kader kan de journalist een beroep doen op de pers-exceptie. Dan moet de journalist wel kunnen aantonen dat het tonen van de herkenbare beelden noodzakelijk is. De vraag is dan of het nieuwsitem niet ook gebracht had kunnen worden met onherkenbare beelden.

Conclusie.

Het lijkt er dus op dat het oordeel van een rechter best wel in het voordeel van Tarhik zou kunnen uitvallen. Daarbij wordt gekeken of Tarhik een redelijk belang heeft bij het niet-uitzenden van de beelden. Weliswaar heeft hij de publiciteit opgezocht en heeft zijn actie een aanzienlijke impact gehad op de samenleving. Dat maakt echter niet dat hij helemaal geen recht op privacy heeft. Of, gezien de impact van de beelden, in dit geval “de nieuwswaarde voor de privacy” gaat is maar zeer de vraag.

2017-10-26T11:27:39+00:00

About the Author:

Stephan Mulders