The Facebook files als wapen tegen smaad/laster, wat mag wel en niet op Facebook

Een analyse van de Facebook censuurregels.

The Guardian publiceerde deze week “The Facebook Files”. Honderden pagina’s met gelekte documenten over het Facebook censuur-beleid. In deze documenten staan interne aanwijzingen over welke informatie nu wel of niet toegestaan is. The Guardian spreekt vooral schande en verbazing dat “zelfverminking” dus is toegestaan. Dat is een constatering, maar wat moet je ermee? Lexxit zet de regels even op een rijtje.

De Facebook guidelines in het algemeen

De guidelines zijn geen harde juridische regels. Zij kunnen dus maar beperkt worden gebruikt in de rechtszaal. Hoogstens kan worden opgevoerd dat bepaalde informatie óók volgens de algemene regels van Facebook zelf, niet toelaatbaar is. De guidelines zijn echter wel degelijk nuttig.

De guidelines bieden inzicht in het beleid van Facebook. Dat beleid was, tot voor kort, vrijwel onbekend. De meeste verwijderingsverzoeken worden namelijk ongemotiveerd afgewezen. Omdat Facebook vrij strak vasthoudt aan het beleid heeft een verwijderingsverzoek dat daaraan voldoet meer kans van slagen en in ieder geval meer inzicht in de reden waarom het verzoek afgewezen wordt. Naaktfoto’s kan men bijvoorbeeld beter rapporteren als “sextortion” dan als ‘pesten’. Het eerste leidt namelijk automatisch tot verwijdering, het tweede in beginsel niet. Belangrijk is ook dat de moderatoren vaak maar 10 seconden per beslissing hebben. Het is dus verstandig de (voor Facebook) relevante items te benoemen.

Toepassing van de Guidelines.

De Guidelines worden kennelijk zeer strikt worden toegepast. De moderatoren mogen niet afwijken van deze regels. Facebook heeft wereldwijd ruim 10.000 moderatoren. Door deze aan strakke regels te onderwerpen ontstaat in theorie een strak beleid. De praktijk is echter weerbarstiger. Vrijheid van meningsuiting is een complex onderwerp, dat zich moeilijk in regels laat vangen. Niet voor niets wordt in de rechtspraak steeds per geval een afweging gemaakt of een uiting toelaatbaar is. De burgerlijke rechter heeft grote vrijheid om deze belangen in ieder specifiek geval af te wegen.

Bovendien zijn bepaalde politiek gevoelige uitingen specifiek niet toelaatbaar. Dat zijn in ieder geval bepaalde vormen van: holocaust-ontkenning, sextortion, wraakporno, promotie van terrorisme en ‘hate speech’. Het lijkt erop dat deze onderwerpen niet gekozen zijn op basis van een bepaald moralistisch gedachtengoed, maar meer vanuit het voorkomen van rechtszaken en vanwege politieke druk.

In eerste oogopslag lijken de guidelines duidelijke regels te bevatten. Wie echter doorleest komt gaandeweg steeds meer uitzonderingen en bijzondere bepalingen tegen. Het lijkt erop dat Facebook niet echt een diepere gedachte achter het beleid heeft, maar dit ad hoc aanpast.

De guidelines per onderwerp.

Hieronder worden de verschillende onderwerpen in de guidelines behandeld. Omdat dit nogal omvangrijk is kan via de onderstaande links meteen worden doorgeklikt. Bij ieder onderwerp staat een link naar de originele guideline.

  1. Het publiceren van seks, sextortion, verkrachting en wraakporno op Facebook.
  2. Het publiceren van naakt en seks op Facebook.
  3. Het publiceren van Holocaust-ontkenning op Facebook.
  4. Het publiceren van ‘hate speech’ (haatzaaien) op Facebook.
  5. Het ondersteunen van Extremisme op Facebook.
  6. Het publiceren van geweld op Facebook.
  7. Het publiceren van bedreigingen op Facebook.

 

Het publiceren van seks, sextortion, verkrachting en wraakporno op Facebook

Zoals gezegd hanteert Facebook strakke regels. Facebook tolereert geen wraakporno, sextortion, intentie tot seksueel geweld, foto’s met verzoeken tot seksuele handelingen of ‘onvrijwillig naakt’. Wanneer een uiting aan de strakke definities van Facebook voldoet zal deze verwijderd worden.

Sextortion wordt gedefinieerd als: (1) het dreigen met delen van (3) naaktfoto’s (4) wanneer het slachtoffer niet betaalt of meer foto’s publiceert.

‘Onvrijwillig naakt’ wordt gedefinieerd als: (1) naaktfoto’s of informatie over seksuele schandalen (2) zonder toestemming, welke toestemming moet worden vastgesteld.

Wraakporno wordt gedefinieerd als: (1) een afbeelding geproduceerd in een privésituatie (2) de persoon is naakt of bijna naakt of sexueel actief (3) vastgesteld kan worden dat geen toestemming is, bijvoorbeeld door context of onafhankelijke bronnen.

‘intentie tot seksueel geweld’ wordt gedefinieerd als: (1) het verbeelden voor jezelf of anderen om te verrichten (2) sexuele aanrakingen (3) zonder toestemming. Onder deze categorie valt bijvoorbeeld de zin ‘vrouwen verdienen het om verkracht te worden’.

‘algemene verzoeken van seksuele handelingen’ wordt gedefinieerd als: (1) een seksueel getinte foto (2) met een hint of verzoek tot seksueel contact. Facebook doelt dan op termen als ‘fuckbuddy’ of het hinten naar seksueel contact. Het plaatsen van seksueel getinte foto’s an sich is wel toegestaan. Dat geldt ook het zoeken naar seksueel contact. Alleen de combinatie is niet toegestaan.

Facebook hanteert een ruime definities van naakt of bijna naakt: doorschijnende kleding, zijaangezichten, objecten voor de geslachtsdelen, seksspeeltjes, een bilspleet, strings, seksueel getinte pakjes.

Naakt of bijna naakt is echter nooit genoeg om tot verwijdering te leiden. Er moet altijd sprake zijn van een extra omstandigheid. Bijvoorbeeld dat sprake is van onvrijwilligheid, of een intentie tot geweld. Naaktfoto’s van kinderen is niet toegestaan, tenzij het baby’s zijn die te jong zijn om te staan.

De guidelines over wraakporno, seksueel geweld en sextortion.

Het publiceren van naakt en seks op Facebook.

Zoals gezegd is het plaatsen van naaktfoto’s en expliciete content vaak toegestaan. Echter, Facebook stelt wel degelijk grenzen als het te ver gaat.

Zo zijn alle seksuele handelingen toegestaan, zolang de genitaliën (ook niet onder kleding) niet zichtbaar zijn. Ook seksspeeltjes mogen op de foto, maar niet als deze worden ingebracht. Het zuigen aan de tepels van een vrouw mag niet. Tegen mannelijke tepels bestaat geen bezwaar.

Opvallend is de regel over het vastpakken van borsten. Een foto waarop een borst wordt vastgepakt is toegestaan, tenzij de hand een indruk achterlaat op de borst. Met andere woorden ‘aanraken mag, knijpen niet’.

Seksueel getinte taal mag genoemd worden, zolang geen details worden gegeven buiten het enkele noemen. ‘Ik wil met jou vrijen’ mag, wanneer geen verdere details genoemd worden.

Seks en naaktheid in kunst is maar beperkt toegestaan. Alleen wanneer de kunst met de hand gemaakt is mag het op Facebook geplaatst worden. Digitale kunst is niet toegestaan. Verder trekt Facebook een lijn bij seksuele handelingen. Die zijn nimmer toegestaan in kunstwerken.

De Guidelines over naakt en seks in kunst op Facebook.

De Guidelines over naakt en seks op Facebook.

Het publiceren van holocaust-ontkenning op Facebook.

Holocaust-ontkenning is in beginsel toegestaan. De content wordt echter lokaal geblokkeerd voor de volgende vier landen: Frankrijk, Duitsland, Israel en Oostenrijk. Opvallend is dat het ontkennen van de holocaust in ruim 14 landen strafbaar is, maar Facebook alleen deze vier landen de content blokkeert. Volgens de guidelines komt dat omdat deze vier landen actief Facebook hebben benaderd om dit te stoppen. De brutalen hebben de halve wereld, zogezegd.

Content wordt geblokkeerd wanneer deze (1) gerapporteerd wordt vanuit een van deze vier landen én (2) alleen voor deze vier landen. De fransman die bij zijn oma in België op Facebook kijkt kan dus voor nare verrassingen komen te staan. Andersom kan de Duitser op vakantie in Zandvoort niets rapporteren.

Holocaust-ontkenning omvat ook plaatjes of videobeelden en omvat ook het verminderen van het aantal slachtoffers of de impact daarvan. Het weergeven van (naakt-)foto’s van de holocaust (zonder ontkenning) is weer wél toegestaan.

De Guidelines over holocaust-ontkenning op Facebook.

Het publiceren van ‘hate-speech’ (haatzaaien) op Facebook.

‘hate speech’ of haatzaaien is een vorm van discriminatie. Het betreft het oproepen van haat of onverdraagzaamheid tegen kwetsbare groep.

‘hate speech’ wordt gedefinieerd als: (1) haatzaaien of promoten van onverdraagzaamheid (2) van mensen (2)in een kwetsbare categorie.

Facebook beschermt alleen de mensen in een bepaalde categorie, niet de categorie zelf. Haat tegen ‘het christendom’ is toegestaan, haat tegen ‘christenen’ niet.

Er zijn een aantal kwetsbare groepen die beschermd worden. Dat zijn bijvoorbeeld: religie, seksuele geaardheid, afkomst (land). Niet beschermde groepen zijn: sociale klasse, politieke overtuiging, uiterlijk etc.

Het is toegestaan iemand uit te maken voor een persoon tot een bepaalde groep. Bijvoorbeeld iemand uitmaken voor ‘homo. Ook is toegestaan bepaalde groepen op te hemelen. ‘Limburgers zijn de beste’. Niet toegestaan is weer het ophemelen van een bepaalde groep ten opzichte van een andere groep. Bijvoorbeeld ‘Limburgers zijn de beste, Brabanders het slechtste’ zal verwijderd worden.

Ook lijkt het erop dat alleen serieuze opmerkingen als haatzaaien worden gezien. Sarcasme mag bijvoorbeeld wél.

Migranten zijn een quasi-beschermde groep. De quasi-beschermde groep wordt alleen beschermd wanneer een combinatie gebruikt wordt van een beschermde en een quasi-beschermde groep. Bijvoorbeeld ‘Duitse migranten’.

Facebook accepteert bepaalde negatieve uitlatingen tegen migranten. Bijvoorbeeld een oproep tot het uitsluiten, negatieve generalisaties, vloeken etc. De grens wordt getrokken bij ‘dehumanisering’ of ‘oproepen tot geweld’.

Opvallend is dat het gebruik van het woord ‘migranten’ de bescherming voor de beschermde categorie doet afnemen. Bijvoorbeeld ‘alle Duitsers zijn vies’ mag niet, ‘alle Duitse migranten zijn vies’ mag wel. ‘Laten wij Duitse migranten doodmaken’ is dan weer niet toelaatbaar. Belangrijk is dat men wél een bepaalde eigenschap mag toekennen aan migranten.

De Guidelines over haatzaaien op Facebook.

Het ondersteunen van extremisme op Facebook.

Facebook accepteert niet het verheerlijken van extremisme. Wanneer beelden van extremisme op Facebook staan worden deze in beginsel verwijderd, tenzij uit de context blijkt dat de beelden niet ondersteunend bedoeld zijn. Een plaatje van IS-strijders zal dus verwijderd worden. Als daarbij staat: ‘Dit zijn IS-strijders in Irak’ weer niet.

Ook het publiceren van foto’s van hakenkruizen of extremistische leiders is niet toegestaan.

Na grote gebeurtenissen scherpt Facebook de controle tijdelijk aan. Bijvoorbeeld: de aanslagen van Nice of de aanval op de luchthaven in Istanbul.

De Guidelines over het ondersteunen van extremisme op Facebook.

Publiceren van geweld op Facebook.

Geweld (waaronder kinder- en dierenmishandeling) mag gepubliceerd worden op Facebook, tenzij daarbij sadisme wordt geuit of het geweld wordt toegejuigd. Let wel, niet het onderwerp van de foto’s of video is van belang. Alleen de uiting van het sadisme daarbij. Sadisme is het verkrijgen van plezier uit de pijn van een dier of mens. Bijvoorbeeld een filmpje waarop een kat vermoord wordt mag. Wanneer daarbij de zin staat ‘Daar word ik vrolijk van’ mag het weer niet.

Een mening over een geweldsdaad mag wel. Ook al is die mening positief. De zin ‘dat had die kat verdiend’ mag bijvoorbeeld wel bij de eerder genoemde video worden geplaatst.

Onder het begrip ‘gewelddadige content’ valt onder andere: de dood van mensen of dieren, verbrandingen, onthoofdingen, afhakken van ledematen.

Opvallend is dat een filmpje van abortus niet wordt gezien als gewelddadig. Zo’n filmpje kan weer niet zijn toegestaan als daarbij naakt in beeld is.

De Facebook Guidelines over geweld op Facebook.

De Facebook Guidelines over kindermishandeling op Facebook.

De Facebook Guidelines over dierenmishandeling op Facebook.

Bedreigingen op Facebook.

Facebook treedt niet op tegen alle bedreigingen. Alleen bedreigingen met geweld die aannemelijk zijn zullen worden verwijderd. Ook het uitspreken van de intentie iemand geweld aan te doen of een oproep wordt als een vorm van bedreiging gezien. Bijvoorbeeld de zin ‘laat iemand Trump doodschieten’ is niet toegestaan. Evenmin als ‘laten wij iemand met rood haar trappen’.

Een bedreiging moet wel ‘geloofwaardig’ zijn. Meer details (zoals tijd, datum, wapen) maken een bedreiging geloofwaardiger en lijden tot verwijdering. Bijvoorbeeld ‘Ik vermoord je’ is minder geloofwaardig dan ‘Ik steek je morgen neer’. Een bedreiging wordt weer minder geloofwaardig wanneer deze onrealistisch is. ‘Ik gooi een atoombom op jou’ is niet realistisch en zal mogen blijven staan.

Facebook besteedt bijzondere aandacht aan kwetsbare personen (staatshoofden, getuigen, activisten) en kwetsbare groepen (daklozen, buitenlanders en zionisten). Een bedreiging aan hun adres wordt altijd als realistisch gezien.

De Guidelines over bedreigingen op Facebook

2017-10-25T17:24:48+00:00

About the Author:

Stephan Mulders