Eigendom van data in de Cloud.

Risico verlies data bij faillissement clouddienstverlener of hostingprovider.

Gastcollumn door: mr. Fons Mulders Mulders-Advocaten

Het managen van continuïteit is een van de belangrijkste taken van de ondernemer. Het werken in de cloud draagt in belangrijke mate bij aan de slapeloze nachten van menig manager, immers is mijn data wel veilig opgeslagen in de cloud.

Data en het faillissement van de hostingprovider.

In Nederland is nog geen wetgeving die de eigendom van de data in de cloud regelt. Maar zelfs indien dat wel het geval zou zijn is het nog maar zeer de vraag of die wetgeving voldoende zal blijken te zijn voor de problemen die kunnen ontstaan, bijvoorbeeld wanneer de clouddienstverlener failliet gaat.

De meest logische gedachte, bij niet juristen, is om te spreken van de “eigendom van data”. Dat ligt juridisch toch wel wat gecompliceerder. Het woord “eigendom” wordt gebruikt voor stoffelijke/fysieke zaken. Data en software zijn dat niet en kunnen dus ook geen eigendom in klassieke zin zijn. Men kan wel gebruiksrechten hebben. Data kan ook beschermd worden door het auteursrecht en intellectueel eigendoemsrecht. Het is immers een product van de geest.

De curator van een failliete hostingprovider kan de data dus niet zomaar verkopen. De curator kan echter wel de harde schijven waarop de data staat verkopen. Ook heeft een curator geen enkele verplichting om de harde schijven ter beschikking te stellen zodat de data na het faillissement gedownload kan worden. Bij een faillissement van Uw hostingprovider bent U dus afhankelijk van de curator.

Omdat de rechtspositie van de softwareontwerper en de gebruiker van de data zeer moeilijk is vast te stellen is het beslist aan te raden om heel nauwkeurig ieders rechten vast te leggen.

Indien U de beschikking hebt over Uw data is het verder van belang dat U de data kunt uitlezen. Data kan in bepaalde gevallen alleen worden uitgelezen in een programma dat eigendom van de hostingprovider is. Bij faillissement is een curator niet verplicht om U toestemming te geven dat programma te gebruiken. In dat geval heeft U wel de beschikking over data maar kunt U deze niet uitlezen. Dat kan voorkomen worden door de import en export van data zodanig te regelen dat gebruikers alle geüploade data kunnen downloaden in een open (source) formaat.

Het juridisch aspect van the cloud.

De cloud techniek is indrukwekkend en biedt ongekende mogelijkheden grote hoeveelheden data voor zeer veel gebruikers ter beschikking te stellen. Het ontstaan van de cloud zal historische betekenis krijgen. Afgelopen week bracht ik een bezoek aan de beurs Overheid en ICT in Utrecht. Indrukwekkend wat 7000 dagen internet de wereld hebben gebracht. Zoals hierboven blijkt moet wel goed worden nagedacht over de juridische consequenties van de cloud.

Het zijn niet alleen faillissementen waardoor de dienstverlening plotseling stopt. Wat te denken van fusies, overnames of het overlijden van de mens achter de eenmanszaak.

De clouddienst bestaat voornamelijk uit hosting, het gebruik van software en kennis van de ICT-er. En natuurlijk de opslag van de data van de gebruiker. Wanneer men het risico van discontinuïteit wil managen zal men op al deze onderdelen aan de slag moeten. Afhankelijk van de complexiteit zullen diverse maatregelen moeten worden genomen.

Maakt U gebruik van de cloud? Heeft U Uw risico gemanaged? Of zit er nog een duiveltje in het wolkje?

www.Lexx-it.nl Lexxit Internet Risk Management

2013-05-01T14:41:55+00:00

About the Author:

Stephan Mulders