Dader verzoeken bericht te verwijderen

Het is niet altijd noodzakelijk om meteen gerechtelijke stappen te ondernemen tegen een dader. Een dader kan zich namelijk niet bewust zijn van het internetmisbruik. In dat geval kunt U de dader vriendelijk verzoeken te stoppen met het internetmisbruik. Indien de dader voldoet aan Uw verzoekt hoeft U geen kostbare juridische stappen te maken. Het is daarom ook geschikt bij relatief lichte vormen van internetmisbruik.

Wanneer kan U de dader te verzoeken het internetmisbruik te stoppen?

Een vriendelijk verzoek tot stoppen kan een goede oplossing zijn bij internetmisbruik. Het is vriendelijker en komt minder dreigend over dan een brief vanuit Lexxit. Sommige internetmisbruikers zijn daar gevoelig voor. Bij relatief lichte vormen van internetmisbruik, bijvoorbeeld iemand gebruikt een door u gemaakte foto op zijn website, kan dit oplossing bieden. Indien het internetmisbruik aan de volgende voorwaarden voldoet kan het verstandig zijn om zelf de dader te verzoeken om te stoppen.:

  1. Tijd is minder belangrijk: Zelf de dader verzoeken om het bericht te verwijderen kost tijd. Het internetmisbruik blijft dus langer online staan. Hierdoor neemt veroorzaakte schade toe. Hoe langer een onterechte review bijvoorbeeld online staat des te meer potentiële klanten de review zullen lezen. Tijd speelt bijvoorbeeld een kleinere rol indien een fotograaf merkt dat een door hem gemaakte foto op een website gebruikt wordt. Dit verschilt dan ook per geval. U zult dus zelf de afweging moeten maken of de verloren tijd opweegt tegen te lagere kosten van het zelf verzoeken.
  2. Het internetmisbruik is relatief onschuldig: Een dader verzoeken tot stoppen is alleen verstandig bij relatief onschuldige vormen van internetmisbruik, zoals in het voorbeeld van de fotograaf wiens foto op een website verschijnt. De dader is zich er waarschijnlijk niet bewust van dat hij het auteursrecht van de fotograaf schendt. Ernstigere vormen van internetmisbruik, denk aan bedreiging of identiteitsdiefstal, zijn minder onschuldig en dienen daarom direct civielrechtelijk of strafrechtelijk te worden aangepakt. Ook dit hangt af van de omstandigheden van het geval.
  3. De dader wil meewerken: Een dader verzoeken het bericht te verwijderen heeft alleen zin als de dader daar ook gehoor aan geeft. Als blijkt dat de dader waarschijnlijk niet aan het verzoek zal voldoen is het beter om U de moeite van het verzoek te besparen.

Indien uw casus niet aan deze voorwaarden voldoet is het verstandiger om meteen te handhaven. De tijd die u verliest weegt in dat geval niet op tegen de schade die U lijdt door het internetmisbruik. U kunt dan bijvoorbeeld een civiele procedure starten of online aangifte doen.

Hoe ziet een dergelijk verzoek eruit?

Lexxit® geeft hieronder een aantal aandachtspunten voor het opstellen van een verzoek tot stoppen met het internetmisbruik.

  • Welk medium U kunt gebruiken: De dader verzoeken om te stoppen kan via ieder medium. In de praktijk is dat afhankelijk van welke gegevens U over de dader hebt kunnen bemachtigen. Het is wel verstandig om een verzoek schriftelijk te doen. E-mail, sms, brief, fax, forum bericht, WhatsApp zijn goede media om een verzoek te doen.
  • Blijf altijd netjes: Internetmisbruikers zijn eerder geneigd aan Uw verzoek te voldoen als U ze een nette zakelijke brief stuurt.
  • Motiveer en bewijs: Geef duidelijk aan waar de dader zich schuldig maakt aan internetmisbruik en leg ook duidelijk uit waarom zijn gedrag niet toelaatbaar is. Leg ook uit welke schade U ondervindt door het gedrag van de dader. U kunt hier het door U verzamelde bewijs gebruiken om Uw stellingen kracht bij te zetten.
  • Stel een termijn: Stel altijd een duidelijke termijn waarbinnen de dader moet reageren en het internetmisbruik moet stoppen. Deze termijn moet redelijk zijn maar hoeft niet te lang te zijn, bijvoorbeeld 3 dagen. Als U een termijn stelt moet U zichzelf ook aan die termijn houden anders verliest U Uw geloofwaardigheid. Na het verstrijken van de termijn dient U dan ook onmiddellijk actie te ondernemen.
  • Wijs de dader op de consequenties: Geef ook duidelijk aan welke stappen U gaat ondernemen indien de dader niet aan Uw verzoek voldoet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het starten van een civiele procedure of het doen van aangifte. Vermeldt daarbij ook dat de kosten daarvan op de dader verhaald zullen worden.

 

Een vriendelijk verzoek kan dus in bepaalde gevallen een elegante oplossing zijn voor internetmisbruik. Zelfs indien de dader niet aan Uw verzoek voldoet kunt U aantonen dat U alle moeite gedaan heeft om het buiten de rechtszaal op te lossen. Uw moet zich echter altijd afvragen of de verloren tijd en de gedane moeite opwegen tegen dit resultaat.

Kan dit artikel gebruikt worden in een juridische procedure?

Dat is onwaarschijnlijk. Om die artikel voor consumenten leesbaar te maken is namelijk wat van de juridische precisie geofferd. Het is voor niet-juristen bovendien niet eenvoudig om de juridische accenten in een casus te herkennen. Dat is vergelijkbaar met het bouwen van een huis op basis van een schetstekening.

Dit artikel is voornamelijk bedoeld om een algemeen beeld te geven van de juridische aspecten van het internet. Lexxit raadt dan ook af om op basis van dit artikel enige juridische stappen te ondernemen. Dat kan veel schade veroorzaken.

Juridische ondersteuning bij het verwijderen van een foto of bericht.

Lexxit Direct biedt professionele juridische hulp bij het verwijderen van ongewenste foto’s of berichten. Via onderstaande knopt krijgt u meer informatie over Lexxit Direct. Ook kunt u een casus voorleggen aan Lexxit. Vervolgens beoordeelt Lexxit uw casus en adviseert zij hierover.

Lexxit bericht verwijderen

 

2013-02-13T14:42:48+00:00

About the Author:

Stephan Mulders

One Comment

  1. […] U kunt de dader door middel van een e-mail verzoeken te stoppen met het internetmisbruik. Het is mogelijk dat een dader de schade niet opzettelijk veroorzaakt. In dat geval zal hij sneller geneigd zijn het bericht of de foto te verwijderen. Lees hier hoe en in welke gevallen U de dader een verzoek kunt doen te stoppen met het internetmisbruik. […]

Comments are closed.