CBS: 1 op de 8 Nederlanders slachtoffer cybercrime.

Een op de acht Nederlanders geeft aan slachtoffer te zijn van cybercrime. Zo meldt het CBS in haar jaarlijkse Veiligheidsmonitor.

Voor de veiligheidsmonitor 2012 werden 77.989 enquêtes afgenomen onder Nederlanders ouder van 15 jaar. Cybercrime is dit jaar voor het eerst opgenomen in de veiligheidsmonitor.

Jongeren vaker slachtoffer.

Ruim 12 procent van de ondervraagden gaf aan slachtoffer te zijn van cybercrime. Jongeren komen, omdat zij meer en vaker op internet zitten, vaker in aanraking met cybercrime. Zo werd bijna 1 op de 5 jongeren tussen de 15 en 25 slachtoffer van cybercrime en kwam zo’n 15% van de mensen tussen de 25 en 25 slachtoffer.

Meesten slachtoffer van hacken.

6 procent van de ondervraagden gaf aan afgelopen 12 maanden slachtoffer te zijn van hacken. Internetfraude en cyberpesten kwamen met ieder 3 procent op twee en ongeveer 2 procent was slachtoffer van identiteitsfraude. In de onderstaande tabel vindt U de uitslag van het onderzoek.

Lexxit® merkt daarbij op dat dit onderzoek op basis van enquetes is afgenomen. Dit zijn dus mensen die bewust slachtoffer zijn geweest van cybercrime. Ook zijn bedrijven en organisaties niet meegenomen in het onderzoek. Het werkelijke percentage Nederlanders dat te maken krijgt met cybercrime ligt dus waarschijnlijk hoger.

Leeftijd Tot 15-25 25-45 45-65 65<
Totaal 12,1 19,5 14,9 10 5,1
Identiteitsfraude 1,5 0,9 1,9 1,8 0,8
Online fraude 2,9 4,3 4,2 2,4 0,7
Hacken 6 9,2 7,4 4,9 3
Cyberpesten 3,1 8 3,1 2,1 0,9
Slachtoffers cybercrime in procenten Bron: CBS VM 2012

Bent U slachtoffer van cybercrime?

Dat kan, zoals U ziet, iedereen overkomen. Laat Uw casus beoordelen door Lexxit®. Lexxit® geeft vervolgens advies over mogelijk te nemen vervolgstappen.

Meld Cybercrime!

Bron: CBS

2013-03-01T16:37:42+00:00

About the Author:

Stephan Mulders