België: Boete van € 350,- voor beledigen burgemeester Doornik op Facebook.

Opmerkelijk nieuws van onze zuiderburen. Wie de burgemeester of schepenen (wethouders) van het Belgische stadje Doornik (Tournai) beledigt op Facebook riskeert een zogenaamde GAS-boete van maximaal € 350,-.

De burgervader heeft de Procureur des Konings (OvJ) verzocht beledigers te vervolgen vanwege overtreding van het gemeentereglement.

GAS-boetes (Gemeentelijke Administratieve Sancties) kunnen door Belgische gemeenten worden opgelegd voor overtredingen van het gemeentereglement. In Nederland bestaat een vergelijkbaar systeem. Volgens art. 154 Gemeentewet mag de gemeenteraad een sanctie stellen op overtreding van haar Algemene Plaatselijke Verordening(APV).

De vraag is of een dergelijke boete niet in strijd is met de vrijheid van meningsuiting, zoals dat wordt beschermd door artikel 10 EVRM. Met andere woorden, geeft de vrijheid van meningsuiting ook het recht om te beledigen? Het EHRM vindt van wel, tot op zekere hoogte; ook uitingen die door anderen als kwetsend worden ervaren vallen in beginsel onder de vrijheid van meningsuiting.

Dat wil echter niet zeggen dat iedere belediging toegestaan is. Een belediging maakt namelijk in de regel een inbreuk op de privacy van de beledigde. Dat recht op privacy wordt beschermd door artikel 8 EVRM.

Een burgemeester kan zich echter niet zo gemakkelijk beroepen op een inbreuk van zijn privacy omdat hij een publieke functie vervult. Die publieke functie brengt met zich mee dat anderen een negatieve mening over hem kunnen hebben en die ook mogen uiten. De burgemeester is onderdeel van het publieke debat. Hoge bomen vangen nu eenmaal veel wind.

Kortom, een boete vanwege het enkele beledigen van een burgemeester zal in de meeste gevallen in strijd zijn met het EVRM.

Andere Belgische gemeenten lijken overigens niet happig het voorbeeld van Doornik te volgen. Het lijkt dus een lokaal fenomeen te blijven.

2015-01-04T15:04:31+00:00

About the Author:

Stephan Mulders