Automatisch aanvullen door Google. Smaad of laster?

Google vult automatisch zoekopdrachten van een gebruiker aan met relevante zoekopdrachten.
Deze aanvullingen worden automatisch gegenereerd op basis van je geschiedenis, de zoekopdrachten van andere mensen en de inhoud van websites. Deze resultaten kunnen een smadelijke of lasterlijke bewering opleveren.

Doordat de aanvullingen automatisch gegenereerd worden kan dit tot ongewenste resultaten leiden. Zo werd de naam van Bettina Wulff, de vrouw van een vroegere president van duitsland, aangevuld met “escort” en “prostitué”. Door deze aanvulling wordt de suggestie gewekt dat mevrouw Wulff een prostitué zou zijn. Deze suggestie kan als smaad of laster worden gezien.

Google lijkt de verantwoordelijkheid voor automatische aanvullingen niet zomaar te accepteren. Dat is begrijpelijk. Immers als ze verantwoordelijk zijn moeten ze ieder verzoek tot verwijderen beoordelen en zijn ze ook aansprakelijk voor schade die ontstaat door het auto-aanvullen. Het is dan ook niet vreemd dat Google over dit onderwerp al vele procedures heeft gevoerd, veelal tot aan de Hoge Raad.

Het argument van Google en buitenlandse rechtspraak.

Google stelt zich daarbij op het standpunt dat de automatische aanvullingen automatisch gegenereerd worden; zonder dat Google er zelf invloed op heeft. Om die reden zou Google niet verantwoordelijk zijn voor de resultaten. Die stelling blijkt maar moeilijk te handhaven. Zo oordeelde een Italiaanse rechtbank in 2012 dat de automatische aanvullingen als door Google geplaatste uitingen moet worden gezien (1, 2). Meer recent oordeelde de Duitse Hoge Raad (Bundesgerichtshof) bovendien dat Google in beginsel niet verantwoordelijk kon worden gehouden voor automatisch gegenereerde resultaten. Google heeft volgens het Bundesgerichtshof wel de plicht om smadelijke en lasterlijke resultaten te verwijderen zodra zij daarmee bekend is. Om die reden moest Google ook in Duitsland de resultaten aanpassen (3).

Nederlandse rechtspraak.

In Nederland heeft de rechter nog niet over Google auto-aanvullen geoordeeld. De veroordelingen in het buitenland zijn echter wel een sterk argument in een dergelijke procedure. Google lijkt haar beleid omtrent auto-aanvullen nog niet aangepast te hebben dus waarschijnlijk zal een dergelijke zaak ook in Nederland niet lang op zich laten wachten.

Procedures over smaad en laster tegen Google Autocomplete.

Hieronder worden enkele procedure over smaad en laster door Google auto-aanvullen in chronologische volgorde weergegeven.

  • 2011 Maart: Italië: De rechtbank te Milaan veroordeelde Google tot het verwijderen van de autoaanvullingen: “Truffatore” (oplichter) en “truffa” (oplichting) bij de naam van een ondernemer. Samenvatting. Uitspraak (Italiaans).
  • 2012 januari: Frankrijk: Google werd veroordeeld tot een boete van € 65.000,- omdat de naam van een franse verzekeraar, Lyonnaise de Garantie, werd aangevuld met “escroc” (boef). Samenvatting van de uitspraak.
  • 2012 september: Duitsland: Bettina Wulff, vrouw van voormalig president van duitsland Christian Wulff, klaagt Google aan wegen smaad en laster omdat haar naam wordt aangevuld met “escort” en “prostitue”. Hierover is nog geen vonnis gewezen. Artikel.
  • 2013 februari: Australië: Een Australische dokter, Guy Hingston klaagt Google in Californië wegens smaad en laster aan voor AUS $ 75.000,- omdat zijn naam wordt aangevuld met “bankrupt” (failliet). Er is op dit moment verder nog geen informatie beschikbaar. Artikel.
  • 2013 april: Japan: De rechtbank in Tokyo veroordeelt Google tot het betalen van 300,000 yen (€ 2.500,-) omdat Google de naam van een man aanvult met een aantal misdrijven die hij niet gepleegd had. Hierdoor had was de man zijn baan verloren. Artikel.
  • 2013 mei: Duitsland: De Duitse Hoge Raad oordeelt dat google haar auto-aanvulfunctie moet aanpassen omdat er smadelijke of lasterlijke suggesties in voorkomt. De namen van de klagers worden namelijk aangevuld met “Scientologie en “bedrog”. Samenvatting (Duits).
2013-07-29T15:22:31+00:00

About the Author:

Stephan Mulders

One Comment

  1. Lexxit Knowledge Smaad en laster 29 augustus 2013 at 10:58

    […] Automatisch aanvullen door Google smaad of laster? […]

Comments are closed.