Wat is identiteitsdiefstal? (definitie)

Op internet kun je je voor iedereen uitgeven, ook iemand anders. Online identiteitsdiefstal komt daarom steeds vaker voor en kan grote gevolgen hebben. Iemand kan bijvoorbeeld een Facebook pagina of Twitter account in Uw naam of die van Uw organisatie openen.

Definitie identiteitsdiefstal.

 Identiteitsdiefstal is het jezelf uitgeven voor iemand anders. De identiteit van een persoon kan gestolen worden, bijvoorbeeld door een Twitter account in iemands naam te openen. Ook kan de identiteit van een organisatie op internet worden gestolen, zoals bijvoorbeeld de gemeente Voerendaal onlangs bemerkte. Identiteitsdiefstal kan natuurlijk ook offline plaatsvinden, de gevolgen van online identiteitsdiefstal zijn door de snelle verspreiding vaak groter.

Kan identiteitsdiefstal strafrechtelijk vervolgd worden?

 Identiteitsdiefstal ansich is niet strafbaar. Identiteitsdiefstal wordt pas strafbaar op het moment dat er iets strafbaars mee gedaan wordt. Zo kan sprake zijn van oplichting indien iemand een valse naam (identiteit) gebruikt om iets te kopen (326 Sr.). Valsheid in geschrifte (225 Sr.) vindt plaats op het moment dat de valse identiteit wordt gebruikt om een bewijs van enig feit op te stellen, bijvoorbeeld een hypotheekakte, geboortecertificaat, belastingaangifte. Dit zijn ernstige delicten maar komen niet zo vaak voor. Identiteitsdiefstal wordt in de meeste gevallen gebruikt om berichten onder iemand anders naam op internet te zetten, ook dat is strafbaar als smaad, belediging of laster. Identiteitsdiefstal moet overigens niet verward worden met identiteitsfraude.

Kortom, zolang er met een valse identiteit geen strafbare feiten worden gepleegd is identiteitsdiefstal niet strafbaar.

Update: Regeringspartijen VVD en PvdA hebben een wetsvoorstel ingediend waardoor identiteitsdiefstal strafbaar zou worden. Identiteitsfraude zou bestraft worden met een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar of een geldboete in de vijfde categorie. Er zou dan sprake zijn van identiteitsfraude als het doel is om de identiteit van een derde aan te nemen. parodieën en satire zijn uitgezonderd.(link)

Identiteitsdiefstal bij personen.

Het kan iedereen overkomen dat haar online identiteit wordt gestolen. De identiteit van een gebruiker wordt door de meeste websites niet gecontroleerd. Met een vals twitter account kan een ander persoon op Uw naam uitspraken doen of bijvoorbeeld foto’s verspreiden. Omdat anderen op internet denken dat U deze uitspraken doet. Dit kan grote gevolgen hebben voor Uw online imago. Een aantal politici hebben dit aan den lijve mogen ondervinden.

Het is moeilijk om identiteitsdiefstal te voorkomen. Het helpt als U voorzichtig bent met Uw persoonsgegevens en foto’s. Voor identiteitsdiefstal is echter maar weinig informatie nodig. De beste aanpak is goed opletten en direct ingrijpen zodra U merkt dat Uw online identiteit wordt gestolen. U kunt bijvoorbeeld Uw naam invullen bij Google Alerts zodat U door Google wordt gewaarschuwd als Uw naam in de zoekresultaten opduikt. Door direct op te treden bij identiteitsdiefstal heeft de dader geen kans om berichten te verspreiden en kan de schade aanzienlijk worden beperkt.

Identiteitsdiefstal bij organisaties.

Het komt ook voor dat iemand zich op Internet namens Uw organisatie uitgeven. De gemeente Voerendaal kan hierover meepraten. Ze gebruiken de naamsbekendheid van Uw organisatie om verwarring te veroorzaken bij cliënten. Ook een vals Twitter account van belangrijke personen in Uw organisatie kan grote gevolgen hebben. Identiteitsdiefstal bij organisaties kan door direct Uw handelsnaam of logo te gebruiken om op internet berichten te posten. In dat geval wordt er inbreuk gemaakt op Uw merkenrecht. Vaak worden echter subtielere methoden gebruikt zoals (handels-) namen die bijna gelijk zijn of het gebruik van bijna dezelfde kleurstellingen of huisstijl. Vuistregel is dat het niet mag zodra er sprake kan zijn van verwarring.

Kan dit artikel gebruikt worden in een juridische procedure?

Dat is onwaarschijnlijk. Om die artikel voor consumenten leesbaar te maken is namelijk wat van de juridische precisie geofferd. Het is voor niet-juristen bovendien niet eenvoudig om de juridische accenten in een casus te herkennen. Dat is vergelijkbaar met het bouwen van een huis op basis van een schetstekening.

Dit artikel is voornamelijk bedoeld om een algemeen beeld te geven van de juridische aspecten van het internet. Lexxit raadt dan ook af om op basis van dit artikel enige juridische stappen te ondernemen. Dat kan veel schade veroorzaken.

Juridische handhaving bij identiteitsdiefstal.

Lexxit Direct verzorgt gespecialiseerde juridische handhaving bij identiteitsdiefstal. Via de onderstaande knop vindt u meer informatie over Lexxit Direct en kunt u een casus aan Lexxit voorleggen. Lexxit adviseert u vervolgens over deze casus.

Lexxit Direct identiteitsdiefstal

 

2013-02-19T11:07:27+00:00

About the Author:

Stephan Mulders

11 Comments

 1. Wat is smaad, laster, belediging 20 februari 2013 at 16:24

  […] Wat is identiteitsdiefstal? […]

 2. […] Wat is identiteitsdiefstal? […]

 3. Wat zijn persoonsgegevens (WBP) 22 februari 2013 at 09:27

  […] Wat is identiteitsdiefstal? […]

 4. […] Wat is identiteitsdiefstal? […]

 5. Identiteitsdiefstal op Twitter. 16 maart 2013 at 17:21

  […] zoals in dit artikel omschreven is identiteitsdiefstal niet strafbaar. Vorig jaar zijn er diverse stemmen opgegaan om dat te veranderen maar verder dan […]

 6. […] Wat is identiteitsdiefstal? […]

 7. […] Cyberpesten is in vaak een combinatie van strafbare feiten, zoals belediging, bedreiging, smaad en identiteitsdiefstal. U kunt dus aangifte doen van het cyberpesten. Cyberpesten kan ook civielrechtelijk worden […]

 8. […] Wat is identiteitsdiefstal? […]

 9. Wat is een notice & takedown verzoek? 16 maart 2013 at 17:45

  […] Wat is identiteitsdiefstal? […]

 10. […] wordt vaak door middel van e-mail gepleegd. Denk daarbij aan smaad, laster, bedreiging, identiteitsdiefstal. Bij het aanmaken van een e-mailadres moeten adresgegevens worden overgedragen aan de […]

 11. […] Wat is identiteitsdiefstal? […]

Comments are closed.