Mogen camerabeelden van een diefstal worden uitgezonden?

Een paar dagen geleden publiceerde de lokale SPAR te Zutphen beelden van een diefstal op Facebook. Te zien is hoe twee jongens een six-pack Heineken in hun tas stoppen. Mag de winkelier deze camerabeelden wel uitzenden?

Op deze website staat meer informatie over de uitgezonden videobeelden.

Hoe begrijpelijk de reactie van de winkelier ook is, het antwoord is ‘nee’.

Verbod op het verwerken van strafrechtelijke persoonsgegevens (art. 22 Wbp.)

Video’s van mensen zijn persoonsgegevens, omdat deze informatie bevatten over natuurlijke personen. Dat wil zeggen dat het gebruik van video’s is onderworpen aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Art. 22 Wbp verbiedt de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens. Omdat de video’s strafrechtelijke vergrijpen weergeven mogen deze dus niet uitgezonden worden.

Eerder schreven wij over een wetsvoorstel dat publicatie van deze video’s onder strenge voorwaarden mogelijk zou maken. Dat wetsvoorstel is gestrand. Art. 22 Wbp is daarom nog steeds van kracht.

De Wet bescherming persoonsgegevens geldt doorgaans niet voor particulieren. Zij worden daarom niet gehinderd door art. 22 Wbp.

Portretrecht (art. 21 Aw.)

Naast art. 22 Wbp kunnen de ‘daders’ zich ook beroepen op het portretrecht.

Volgens het portretrecht kan een geportretteerde zich verzetten tegen openbaarmaking van zijn portret als hij een redelijk belang heeft.

Of een belang redelijk is hangt af van de omstandigheden van het geval.

In dit concrete geval kan men zich afvragen of de diefstal van een six-pack Heineken het rechtvaardigt dat de jongeren in kwestie aan de schandpaal genageld worden. Dit, ook in verband met de jonge leeftijd van de daders. Bovendien is op het filmpje niet duidelijk te zien dat de jongens ook daadwerkelijk niet afrekenen.

Een andere vraag is of de winkelier wel andere maatregelen onderzocht heeft (subsidiariteit). Zo had de winkelier aangifte kunnen doen.

Conclusie

Camerabeelden van misdrijven mogen dus niet zomaar gepubliceerd worden.

2017-10-25T17:44:56+00:00

About the Author:

Stephan Mulders