Schadevergoeding smaad en laster: prakische bezwaren.

Wanneer iemand in aanraking komt met smaad, laster en andere onrechtmatige uitingen ontstaat al snel reputatieschade. Dat er schade ontstaat lijkt meestal vanzelfsprekend maar toch komen hoge schade vergoedingen amper voor. In dit artikel wordt dat aan de hand van een heel spraakmakend voorbeeld toegelicht.

Vaak ziet het slachtoffer om praktische redenen af van een schadevergoeding. Het slachtoffer wil de uiting meestal zo snel mogelijk van het internet verwijderd hebben. In zo’n spoedeisend geval biedt een kort geding vaak uitkomst. Tijdens de kort geding procedure bepaalt de rechter binnen enkele weken of iets verwijderd moet worden of niet. Voorwaarde voor het kort geding is wel dat er een spoedeisend belang is.
In het kort geding is echter weinig plaats voor de schadevergoeding. Het spoedeisend belang bij een schadevergoeding is daarvoor meestal te klein. De schade kan vervolgens in een normale bodemprocedure gevorderd worden. Die bodemproceduredure duurt minstens een jaar.

De tweede reden is dat Nederlandse rechters voorzichtig bij in het toewijzen van een schadevergoeding. Dat blijkt wel uit dit vonnis van de Rechtbank Noord-Nederland.

Blootfilmpjes op internet. Vordering: € 360.000,- schadevergoeding.

Een jongen heeft een blootfilmpje van een beroemd persoon op youtube gezet en bovendien blootfoto’s van diezelfde actrice via MSN gedeeld. Daarover zijn al enkele procedures gevoerd en vast staat inmiddels dat hij daarmee onrechtmatig gehandeld heeft en de schade moet vergoeden. In deze procedure gaat het nog uitsluitend over de hoogte van de schadevergoeding. Kat in het bakkie zou je zeggen. De praktijk blijkt echter anders.

De actrice vordert maar liefst € 359.450,00 aan geleden schade. Die schade bestaat uit:

a. € 4.450,- aan zorgkosten, vanwege kosten voor de psychiater.

b. € 330.000,- vanwege inkomstenderving over 11 jaar.

c. € 25.000,- vanwege immateriële schade.

Eens kijken wat de rechter daarmee doet.

A. € 4.450,- aan zorgkosten.

Volgens de presentatrice heeft haar gezondheid ernstig geleden onder de naaktfoto’s. Ze heeft meerdere malen de huisarts bezocht en bovendien enige tijd onder behandeling gestaan bij een psycholoog. De rechter is echter van mening dat er onvoldoende causaal verband bestaat tussen de schade en het verspreiden van de naaktfoto’s. Om die reden hoeft de jongen niet voor de kosten op te draaien. De zorgkosten waren immers gemaakt in 2012 en terwijl de verspreiding in 2007 plaatsvond.

B. € 330.000,- aan inkomenschade.

Ook nu oordeelt de rechter dat er onvoldoende causaal verband is tussen de schade en het voorval. De actrice claimt namelijk dat ze helemaal geen opdrachten meer krijgt sinds het voorval en eist voorts inkomensschade over 11 jaar. Dat verband staat bovendien onder druk omdat in een eerder vonnis al is vastgesteld dat de jongen alleen verantwoordelijk is voor de eerste verspreiding, niet voor de latere verspreidingen. Het is om die reden helemaal niet zeker dat alle schade voor rekening van de jongen moet komen. Daarnaast zet de rechter vraagtekens bij de hoogte van de schade. De actrice laat na deze goed te onderbouwen met financiële stukken of zelfs concrete boekingen te noemen.

C. € 25.000,- vanwege immateriële schade.

Dat er immateriële schade is ontstaan staat in dit geval vast. Een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer leidt namelijk automatisch tot schade. De hoogte van de schade is een ander verhaal. Immateriële schade kan namelijk niet in geld worden uitgedrukt en is om die reden moeilijk te berekenen. Daarom heeft de rechter een grote vrijheid om die schade naar redelijkheid te bepalen. Uiteindelijk komt de rechter, na lang wikken en wegen, tot een schadevergoeding van € 3.000,-.

Conclusie.

Het verspreiden van naaktfoto’s is niet zomaar iets. Bovendien stond al vast dat de jongen schadeplichtig was. Toch moest de actrice genoegen nemen met maar € 3.000,-; na anderhalf jaar procederen! De rechter maakte snel korte metten met de aanzienlijke vordering van de presentatrice. Nu moet daarbij wel opgemerkt worden dat het eisen van 11 jaar aan inkomensschade wel wat overdreven overkomt en dat schade vanwege doktersrekeningen 5 jaar later ook niet bepaald geloofwaardig is. Wie schade wil eisen kan deze dus maar beter goed onderbouwen.

Kan dit artikel gebruikt worden in een juridische procedure?

Dat is onwaarschijnlijk. Om dit artikel voor consumenten leesbaar te maken is namelijk wat van de juridische precisie geofferd. Het is voor niet-juristen bovendien niet eenvoudig om de juridische accenten in een casus te herkennen. Dat is vergelijkbaar met het bouwen van een huis op basis van een schetstekening. Dit artikel is voornamelijk bedoeld om een algemeen beeld te geven van de juridische aspecten van het internet. Lexxit raadt dan ook af om op basis van dit artikel enige juridische stappen te ondernemen. Dat kan veel schade veroorzaken.

Juridische ondersteuning tegen laster en smaad.

Lexxit Direct biedt professionele ondersteuning bij juridische handhaving tegen laster en smaad. Klik op de knop hieronder voor meer informatie. Via dezelfde knop kunt u een casus aan Lexxit voorleggen. Lexxit beoordeelt uw casus en geeft vervolgens vrijblijvend advies.

Lexxit Laster en Smaad

2017-10-26T12:02:50+00:00

About the Author:

Stephan Mulders